Meny
Hydrogen i tungtransporten

Publisert
15.September.2017

Hydrogen i tungtransporten

Greensight AS har gjort en studie for ZERO på priser for hydrogen som drivstoff og hydrogendrevne lastebiler, for å se på hvordan de ulike elementene kan reduseres i pris for at hydrogen i tungtransporten kan bli konkurransedyktig.

Konklusjonene er at lastebiler bygget for å gå på hydrogen kan få en rask prisreduksjon ved at antallet produserte enheter går opp. Hydrogen som drivstoff kan konkurrere mot diesel på pris allerede i dag hvis det er full utnyttelse av produksjonskapasiteten til store elektrolyseenheter som produserer hydrogen «on-site» (der drivstoffet fylles). En økning i antall kjøretøy og mengde produsert hydrogen kan gi ytterligere reduksjon i produksjonskostnaden på hydrogen som følge av læringseffekter og skalafordeler. Med en slik utvikling vil drivstoffprisen sikre konkurransedyktige priser for samlet kostnad på kjøretøy og driftskostnader innen ti år. Enova-støtten til innkjøp av kjøretøy gjør at det kan lønne seg å kjøpe hydrogenlastebil allerede i 2025 hvis Norge forsterker satsningen på hydrogen som drivstoff.

Hydrogen kan være konkurransedyktig allerede i dag

Konkurransedyktige priser på hydrogen som drivstoff er mulig å oppnå allerede i dag med en stor produksjonsenhet og full utnyttelse av produksjonskapasiteten. Mindre produksjonsenheter vil fortsatt gi noe mer kostnad på drivstoffet. Utnyttelsesgraden ved et produksjonsanlegg er på kort sikt den mest avgjørende faktoren for salgsprisen. Produksjonsprisen på hydrogen kan senkes betraktelig de neste årene ved oppskalering gjennom skalafordeler og læringseffekter, og med flere hydrogenlastebiler på veiene vil drivstoffet få en lavere kostnad, som kan veie opp for merkostnaden ved innkjøp av hydrogenlastebiler.

Økt produksjonsvolum senker produksjonskostnaden

Det er lavt produksjonsvolum på hydrogenlastebiler som gir de store merkostnadene. Hydrogenlastebiler i dag er bygget som pilotprosjekt som gir en høy innkjøpspris på komponenter og på byggingen av trekkvognen. Hvis en produsent derimot øker produksjonsvolumet sitt fra 200 til 800 enheter i året, kan produksjonsprisen nesten halveres. Får man storskalaproduksjon på 80 000 enheter i året, er merkostnaden sammenliknet med en Euro VI diesellastebil bare på 200 000 kr. Dette inkluderer kun minimal prisreduksjon i teknologispesifikke komponenter som brenselceller.

Den første utfordringen Norge kan bidra til å løse, er å få ned kostnaden på selve kjøretøyet, gjennom å øke produksjonsvolumet. Dette kan Norge bidra til ved å øke etterspørselen, som sammen med god planlegging også kan føre til lavere drivstoffkostnader.

Studien viser at forutsatt at en lastebilprodusent produserer 1000 enheter i året, vil den totale kostnaden for kjøp og drift av lastebilene være konkurransedyktig hvis det kjøpes 300 lastebiler nasjonalt, med dagens støtteordninger fra Enova på innkjøp av utslippsfrie nyttekjøretøy. Uten støtteordninger må antallet lastebiler kjøpt i Norge opp i 800. Forutsetningen er en større satsning på hydrogen som drivstoff, slik at drivstoffkostnaden kan bidra til lavere driftskostnad.

Produksjonsprisen på lastebiler kan senkes ytterligere enn det som er vist i rapporten, hvis brenselceller får en prisreduksjon tilsvarende det Department of Energy (US) har som målsetning. Da vil hydrogenlastebilen bli like billig som en diesellastebil ved storproduksjon. Billigere drivstoff gjennom hydrogen vil da bli en ren besparelse. En økning i andre typer hydrogenkjøretøy, som hydrogenbiler, vil dermed kunne bidra til full kommersialisering av teknologien og sørge for lavere produksjonspriser også for bruk i andre fremkomstmidler.

Nøkkelen til å gjøre hydrogen konkurransedyktig, er den samme som for elbil: Vi må få opp volumet i produksjonen, slik at prisen går ned. Om produksjonen av hydrogenbiler også øker, vil det bety at både hydrogen og brenselceller blir billigere, slik at utviklingen kan gå enda raskere. Norge har gjennom vår elbilpolitikk gitt avgjørende bidrag for å skape et tidligmarked som fikk produksjonen av elbiler i gang. Studiens konklusjoner indikerer at vi har muligheten til å gjøre det samme på hydrogen i tungtransport.

Koordinert utrulling er nøkkelen til konkurransedyktige priser

Tiltak som sørger for en koordinert utrulling av hydrogenkjøretøy og infrastruktur i stor skala kan gi en rask prisreduksjon som kan sikre utslippsfri tungtransport, også i grisgrendte strøk. Transportbransjen har allerede vist at den er villig til å satse på fornybare løsninger. En stor aktør som ASKO har allerede bestilt sine første hydrogenlastebiler. Nå må vi legge til rette for at flere kan bestille et større antall, slik at vi skaper marked både for kjøretøyene og hydrogen som drivstoff til disse, mener ZERO.