Meny
Ingen Uber-støtte fra EU

Publisert
07.June.2016

Ingen Uber-støtte fra EU

EU-kommisjonen kom i går med retningslinjer for delingsøkonomien og ny teknologi. Medlemslandene oppfordres til å revidere og samordne sine lover, men de kan overhodet ikke tolkes som noen aksept av Ubers konsept med privatbiler som taxi.

Taxilovgivningen er nasjonal, og rettstilstanden i Europa er nå slik at Uberpop er ulovlig i så godt som alle EU-land. Nylig avgjorde en ankedomstol i Belgia et endelig forbud i Brüssel. Uber har gitt opp Uber pop i Tyskland, Frankrike, Nederland, Sverige med flere, men satser videre på Uber Black og Uber X, som begge baseres på taxisjåfører med kjøreseddel/lisens.

Det er ingenting i kommisjonens retningslinjer som sier at lovverket for persontransport skal underlegges EU. Heller ingen pålegg eller oppfordring om total avregulering av feltet, eller aksept for Ubers krav om å bli definert som en egen kategori, med særregler i forhold til taxi.

– Det er beklagelig at så mange medier ukritisk framstiller denne saken som en støtte til Ubers pirattaxivirksomhet. Det er det ikke. Tvert imot tyder alt på at EU vil ha konkurranse på like vilkår, ikke en egen kategori for dem, slik Uber foreslår, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Rettferdige forhold

I retningslinjene er kommisjonen generelt positivt til ny teknologi, nye forretningsmodeller og ”kollaborativ økonomi”. Men det understrekes også at forbrukerne skal beskyttes, og det skal være rettferdige skatte- og arbeidsforhold. Det bes også om et skille mellom tilfeldig og næringsmessig tilbud av tjenester.

Like vilkår

International Road Transport Union (IRU), der Norges Taxiforbund er medlem i taxigruppen, arrangerte 25. mai et møte om teknologiens påvirkning på transportområdet. Her kom EU-kommisjonens ansvarlige for transport, Violeta Bulk,med en sterk appell for rettferdige og like konkurransevilkår i taxinæringen. Hun insisterte også på at sosiale standarder for ansatte i næringen ivaretas, og at alle aktører betaler riktige skatter. Hun vil ha rettferdig konkurranse mellom nye og tradisjonelle tilbydere: – Vi skal ikke favorisere en forretningsmodell foran en annen, og vi skal unngå å erstatte lokale monopoler med et globalt, sa hun.

Michael Cramer, som er leder for transportkomiteen I Europaparlamentet var medarrangør av møtet. Han var også klar på at det skal gjelde samme regler for samme tjeneste.