Meny
Inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet

Publisert
26.February.2018

Inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet

UPM Biofuels og Miljøstiftelsen ZERO har inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet i transportsektoren og innen petrokjemi – herunder fornybar plast. Arbeidet fokuserer på å skape forutsigbare og langsiktige rammevilkår for bærekraftig, avansert biodrivstoff i 2030, og muliggjøre reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren med fornybare drivstoff.

Samarbeidet tar også sikte på å øke kunnskapen om bærekraftige, biobaserte produkter til erstatning for fossilt, eksempelvis bioplast. Arbeidet fokuserer på dialog og kunnskapsbygging for sentrale beslutningstakere i politikk, forvaltning og næringsliv, med ønske om å fremme overgangen til en bredere bioøkonomi.

– ZERO er en norsk miljøorganisasjon som fokuserer på reduksjon av klimagasser gjennom fremme av ny teknologi som muliggjør utslippsfrie energiløsninger uten å skade miljøet. ZERO og UPM Biofuels deler samme visjon, og derfor ser vi stor verdi i dette samarbeidet, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.

Fremme bærekraftig lavutslippsløsninger

UPM og ZERO arbeider for avanserte biodrivstoff og bærekraftige biobaserte produkter som kan redusere klimagassutslippene betydelig gjennom livsløpet fra råstoff til sluttprodukt, sammenlignet med fossile brensler og produkter.

Samarbeidet med ZERO er en flott mulighet til i fellesskap å fremme bærekraftig lavutslippsløsninger for transport og petrokjemisk sektorer, og støtte overgangen til både sirkulær og bioøkonomi. UPM BioVerno fornybar diesel og nafta produsert fra skogsråstoff er gode eksempler på drivstoff som erstatter fossile brensler og reduserer klimagassutslipp, sier Maiju Helin, leder for bærekraft og markedsutvikling hos UPM Biofuels.

UPMs skogbaserte nafta fungerer også godt som råmateriale for bioplast og annen produksjon av biomaterialer.

Det er et presserende behov for ulike klimaløsninger. Bærekraftig utvikling handler om gradvis forandring mot et renere klima og fornybare energikilder. Bærekraftige produksjonsmetoder er nøkkelen til å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Endringer i infrastruktur, produksjonssystemer og forbrukeradferd går sakte, krever politisk støtte med klar retning og kontinuitet. UPM er forpliktet til å øke sitt tilbud av bærekraftige produkter for ulike sektorer og engasjerer derfor med sivilsamfunnet for å fremme forandringen mot miljøvennlig bioøkonomi.