Meny
Intensjonsavtale om å etablere samarbeid på bulk volumer til og fra Norge

Publisert
25.May.2018

Intensjonsavtale om å etablere samarbeid på bulk volumer til og fra Norge

Selskapene Navigare Logistics AS og KTM shipping as har sammen med Risavika Havn AS inngått en intensjonsavtale om å etablere samarbeid på bulk volumer til og fra Norge.

Selskapene har en intensjon om å etablere en terminal som skal forenkle kundens forsyningskjede og i tillegg tilby skreddersydde transport- og logistikk løsninger fra a til å. Løsninger som tilbys vil også innebære world wide container logistikk, landbaserte transport løsninger, sideport og ikke minst bulkskip segmentet. Selskapene vil derved, gjennom sin kjernedrift, sjøtransport og havneterminal, fungere både som en logistikkhub og sentrallager for sine kunder både på sjø, i havn og på landsiden.

Navigare Logistics og KTM shipping har i en årrekke samarbeidet nasjonalt innenfor logistikk og shipping med tilhørende sjøtransport og terminal løsninger. Selskapene eier og drifter blant annet Karmsund Bulk Terminal som er leverandør av logistikktjenester til fiskefor industrien.

Nysatsing og innovative løsninger

Risavika Havn utenfor Stavanger har kontinuerlig fokus på effektiv logistikk og moderne havnedrift, der nysatsing og innovative løsninger står sentralt i alle valg.

– Vi er svært glade for at denne satsingen kan gi våre felles kunder en effektiv og robust løsning for bulkhåndtering i regionen, sier Steinar Madsen, administrerende direktør i Risavika Havn AS.

– Vi har tro på at industrien har behov for større lagerkapasitet og effektive logistikkløsninger. Lager og terminal kapasitet i Europa er begrenset, og behovene i Norge kommer til å øke. Vi ser i dag et marked der volumene som kommer inn til Norge kan lagres nærmere sluttbruker. Tjenestene vi her kommer til å tilby, er tjenester kundene i Norge allerede betaler for, gjennom håndtering og mellomlagring på kontinentet. Her får kunder og industrien en mye bedre mulighet, for nærhet til egne råvarer, og større kontroll i egen produksjon.

– Fra Navigare og KTM sin side ser vi på samarbeidet med Risavika Havn som en unik mulighet til å utvikle et nytt forretningskonsept som vil øke verdiskapingen og fleksibiliteten til kundene, sier Espen Nordstrøm, daglig leder i Navigare Logistics.

– Vårt konsept vil være en enhetlig og sentralisert løsning hvor forenkling av logistikk, tilpasset kundenes behov vil være bærende i konseptet. Vi er trygge på at kompetanse og erfaring vil bidra til en bærekraftig løsning for nye kunder i Stavanger og Sør/Østlands-regionen. Markedsmessig ser vi at Stavanger kan være en konkurransedyktig plassering for aktører også i regionen Kristiansand-Oslo. Vi ser frem til å jobbe videre med Risavika Havn og har stor tro på at vi i felleskap skal lykkes med å skape attraktive og gode logistikk løsninger for kunder i regionen.