Meny
Investerer 30 millioner kroner i landstrøm Foto: Trondheim Havn

Publisert
10.June.2020

Investerer 30 millioner kroner i landstrøm

Med støtte fra Enova, går Trondheim Havn denne våren i gang med å bygge landstrømanlegg på Brattøra i Trondheim.

– Dette er en viktig milepæl på veien til å bli en utslippsfri havn. Landstrøm til kystruten vil redusere CO2-utslipp fra kystrutetrafikken med opptil 25 prosent pr år, mens NOX – utslippene vil reduseres med opptil 90 prosent i forhold til bruk av dagens drivstoff. Det tilsvarer anslagsvis 700 tonn CO2 og 32 tonn NOX per år, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

– Det har vært en lang og krevende prosess for å få på plass gode tekniske løsninger. God kommunikasjon med Enova og rederiene har vært helt sentralt, og vil fortsette å være viktig i arbeidet videre, legger Kusslid til.

Ulike løsninger for Hurtigruten og Havila på Pir I

Landstrømanlegget på Pir I er tilpasset en kystrute i endring. Til nå har Hurtigruten trafikkert 34 havner daglig med 11 skip fra Bergen til Kirkenes. I 2018 fikk Havila tildelt konsesjon for fire skip langs kysten, mens Hurtigruten fikk fornyet konsesjon for de øvrige syv skipene. Den nye konsesjonsperioden starter i 2021.

Både Hurtigruten og Havila planlegger en kombinasjon av batterier, naturgass (LNG) og klimavennlig biogass (LBG) på skipene i rutetrafikken. Dette har fått betydning for prosjekteringen på Pir I.

– Havilas skip og Hurtigrutens skip har ulike kraftbehov. Havila skal lade batterier i tillegg til mottak av vanlig landstrøm mens de ligger til kai. Hurtigruten vil først og fremst benytte landstrøm til å erstatte motordriften og redusere utslipp ved kai, forklarer Geir Ove Sumstad, teknisk sjef i Trondheim Havn.

Løsningen ble endring i seilingsplanen fra 01.06.2019 slik at skipene nå anløper Trondheim etter hverandre og ikke samtidig som tidligere. Kai 2 ble etablert som anløpskai med landstrømanlegg spesialtilpasset Havilas behov. Det etableres felles omformerstasjon for landstrømanlegget ved kai 1 for øvrige skip.

– Med kun ett kystruteskip ved kai om gangen kan vi levere etterspurt effekt til begge rederier inntil kapasiteten på strømnettet blir utbygget. Landstrømanlegget blir imidlertid dimensjonert for full effekt ved begge kaiene, forteller teknisk sjef Geir Ove Sumstad.

Anleggene på Pir I er ventet ferdigstilt i løpet av første kvartal 2021.

Landstrøm for næringstrafikk på Pir II

På Pir II vil det etableres et enklere anlegg med landstrømuttak ved kai 7,8 og 10. Anlegget skal blant annet betjene brønnbåter, kystvaktskip, slepebåter og ferger.

– Her vil vi etablere standardiserte løsninger slik at for eksempel brønnbåter som frekventerer Kristiansund og etter hvert den nye liggekaia på Frøya, kan bruke samme type tilkoblingsplugger samt en frekvens på 60 Hz om ønskelig ved kai 8 og 10, sier Sumstad.

Landstrømanlegget ved Pir II er ventet å stå ferdig i november 2020.