Meny
ITS – når bilene kan snakke med hverandre

Publisert
07.January.2016

ITS – når bilene kan snakke med hverandre

Hva om det i fremtiden blir ulovlig å kjøre bilen selv fordi det er for farlig? Tenk om biler i fremtiden ikke kolliderer eller kjører av vegen? Framtiden er nærmere enn vi tror og det handler om intelligente transportsystemer – ITS.

I Europa og USA dør 58000 mennesker hvert år på vegene. Tilsvarende tall for verden er 1,25 millioner mennesker ifølge Verdens Helseorganisasjon. Hvert år! Det er så mange at vi har vanskelig for å fatte det. Og likevel, i bunn og grunn, så aksepterer vi det – hver dag når vi setter oss inn i bilen! Hvorfor tillater vi slike maskiner lenger?

Samvirkende ITS-systemer («Cooperative ITS» eller «C-ITS») står på terskelen til å bli tatt i bruk. Dette betyr at bilene kan dele posisjonen, hastigheten og retningen sin med andre biler i nærheten og med Vegvesenets vegsentraler. Nye biler vil sannsynligvis bli utstyrt med C-ITS teknologi innen få år, og påbud diskuteres i USA fra 2020. Kan C-ITS bidra til å få ned ulykkes­tallene?

USAs tidligere transportminister, Ray LaHood sa om dette: «This research should bring us a step closer to what could be the next major safety breakthrough». Det skal bli interessant å se hva bilprodusentene vil gjøre de nærmeste årene.

Samvirkende biler er snart en realitet

Europa, USA og Japan har forsket på og standardisert C-ITS siden 2005. Utviklingen har nå kommet så langt at bilprodusentene vurderer når de skal begynne å utstyre nye biler med teknologien. Internasjonal standardisering er svært viktig dersom ulike bilmerker skal kunne dele informasjon med hverandre. Sannsynligvis blir det en realitet snart, i første omgang som informasjon til sjåføren. Senere vil det gradvis bli en del av sikkerhets­systemene i bilene.

Biler som forteller om det er glatt

Her hjemme arbeider Vegvesenet også med andre og mer nærliggende problemstillinger gjennom forsknings- og utviklingsprogrammet «Smartere vegtrafikk med ITS». I prosjektet «Road Status Information» (RSI) ser vi på om informasjon fra bilene kan si noe om vegen er glatt. I samarbeid med Volvo samler vi inn sensordata fra forsøksbiler. Disse dataene blir sendt til Volvo som anonymiserer dem før Statens vegvesen får tilgang til dem. Vi er interessert i å finne ut om vi kan bruke data fra mange biler til å si om vegen er glatt. Vi sammenligner data fra bilene med data fra Vegvesenets egne målebiler som vi bruker som referanse. Så langt har vi utviklet metoder for å analysere friksjonsdata fra bilene sammen med vinterdriftsenteret ved NTNU. Neste år vil vi arbeide med å finne ut hvor gode dataene er. Det er mange utfordringer vi må ta hensyn til. Dekkenes tilstand, kjørestil, og det at ulike sjåfører opplever glatt veg forskjellig er noen utfordringer.

Hvilken fart bør du ha?

Gjennom prosjektet «Traffic Light Assistant» undersøker vi hvordan C-ITS kan brukes til å informere sjåførene om anbefalt hastighet frem til et lyskryss for å komme over på grønt. Informasjon fra trafikklyset sendes til bilene som nærmer seg og vises til sjåføren. Dette kan også brukes til å gi prioritet til kollektivtransport, godstransport og ulike utryknings­kjøretøy. I Trondheim vil totalt 48 lyskryss i sentrum og langs innfartsårene inngå i testen som vil gå over 2 år fra 2016. Vi ønsker å finne ut om det er noen endringer i frem­kommeligheten, sikkerheten, om det blir noen miljøforbedringer og hvordan sjåførene påvirkes av informasjonen.

Norske leverandører

Sammen med de norske bedriftene Aventi, Q-Free, Triona, VisionTech og med del­finansiering fra Innovasjon Norge, utvikler vi vegkantutstyr som kan kommunisere med biler i nærheten. Utstyret følger internasjonale standarder for C-ITS utstyr. Det betyr at norske leverandører er posisjonert for et internasjonalt marked når C-ITS blir en realitet med mange nye anvendelser.

Tenk om framtiden er nå

Mange vil si at dette er muligheter som kan bli realisert en gang i fremtiden. Men kanskje er fremtiden nærmere enn vi tror? Utviklingen går veldig fort, og tenk på hvor mye bilene har utviklet seg de siste 15-årene. Nå er blokkeringsfrie bremser, antiskrens, automatisk fartstilpasning, navigasjonssystemer m.m. blitt standardutstyr i bilene. De kjører nesten av seg selv.

Men tilbake til starten. Hva om C-ITS kan bidra til å få ned trafikkulykkene? Tenk om vi satte oss et riktig høyt mål? Hva om biler ikke kolliderer lenger i fremtiden? De dyktige og talentfulle menneskene som kan virkeliggjøre dette finnes. Så hva om vi gjorde det? Skal vi klare det, så må vi gjøre det sammen. Tenk om?