Meny
Iveco i verdens første Truck Platooning Challenge

Publisert
14.April.2016

Iveco i verdens første Truck Platooning Challenge

Iveco deltok i verdens første grenseoverskridende initiativ til bruk av halvautomatiserte lastebiler i European Truck Platooning Challenge.

Initiativet ble tatt fra Nederland som nå har formannskapet i EU-rådet og gjennomført i samarbeid med blant annet lastebilprodusentene, medlemsstatene, logistikkaktører, veimyndigheter, forskningsinstitutter og regjeringer for å demonstrere en ny modell for transport som er sikrere, renere og mer effektiv.

Som medlem av European Automobile Manufacturers Association (ACEA), som støtter European Truck Platooning Challenge, deltok Iveco sammen med fem andre europeiske lastebilprodusenter som kjørte platooning fra forskjellige europeiske byer til avslutningen i Rotterdam 6. april. Arrangementet representerte en unik anledning til testkjøring sammen med andre trafikanter under realistiske kjøreforhold hvor Iveco deltok med to Stralis Hi-Way fra Atomium i Brussel til havnen i Rotterdam.

Lastebil-platooning består av to eller flere lastebiler som følger hverandre tett for å redusere den samlede luftmotstanden ved å følge i luftstrømmen fra det første kjøretøyet. Hvert kjøretøy i kolonnen er utstyrt med avansert utstyr som består av radarer, kameraer og GPS, samt sikkerhetsutstyr som CACC (Cooperative Adaptative Cruise Control) og Advanced Emergency Breaking System (AEBS). Kjøretøyene kan kommunisere og samarbeide med hverandre ved hjelp av automotiv Wi-Fi teknologi.

– Iveco er rede til å ta de tekniske utfordringene på kjøretøynivå og fremme en helhetlig tilnærming med andre transportutøvere når det gjelder temaer som revisjon av regelverket og kompabilitet med infrastruktur og andre veibrukere. For Iveco representerer platooning et skritt inn i fremtiden for å kunne gi våre kunder de mest bærekraftige transportløsningene, uttaler Perre Lahutte, toppsjef i Iveco.

Iveco demonstrerte lastebil-platooning på en testbane allerede i 2003 innenfor rammen av et EU-prosjekt. Nå 13 år senere ligger fokuset på viktigheten av lastebil-platooning og å få frem en økt forståelse for fordelene rundt dette. Platooning kan gjøre transporten sikrere, renere og mer effektiv, i tillegg til reduksjon av drivstofforbruket med opptil 10%.

Lastebil-platooning er også en del av nyttekjøretøy-industriens tilnærming til reduksjon av CO2-utslipp. Denne tilnærmingen tar for seg alle elementer som har betydning for utslipp fra lastebiler. I tillegg til selve kjøretøyet er det også en rekke andre elementer som spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere CO2-utslipp, for eksempel utformingen av tilhengere, bruk av alternativt drivstoff, organisering av logistikken, infrastrukturen og intelligente transportsystemer.

I tillegg til å utprøve nye ideer og øke oppmerksomheten rundt temaet er hovedmålet bak European Truck Platooning Challenge å øke det grenseoverskridende samarbeidet i Europa for å kunne sikre langsiktige mål for transportindustrien, samtidig som det er viktig å få temaet høyt på agendaen hos EU-politikerne.