Meny
Jernbaneverket lanserer en ny godsstrategi

Publisert
21.October.2015

Jernbaneverket lanserer en ny godsstrategi

Jernbaneverket lanserer en ny godsstrategi med både kortsiktige og langsiktige tiltak. En distributør åpner for å øke togtransporten med 50 prosent.

Transportplan 2018–2029

Godsstrategien skal være et bidrag til Jernbaneverkets forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029. Mens godsanalysen utarbeidet av trafikketatene og Avinor i fellesskap tar utgangspunkt i en jernbane som har vært underutviklet i mange år, vil godsstrategien rette blikket framover mot tiltak både på kort og lengre sikt som kan løfte mer gods over på bane – i tett samarbeid med godstogselskapene og vareeierne.

Ett selskap som allerede bruker jernbanen en del, er ASKO, distribusjonsselskapet i Norgesgruppen. ASKO forsyner 1768 dagligvarebutikker og 800 kiosker (Deli de Luca og Jafs) og restauranter (Dolly Dimples) over hele landet.

Vi har tro på jernbanen og bruker den også i dag

– Vi har tro på jernbanen og bruker den også i dag. Potensialet vårt, basert på dagens volumer, er at vi kan øke med 50 prosent. Men det avhenger av bedre regularitet og bedre kvalitet, sier Svein Sollie, distribusjonsdirektør i ASKO Norge.

– Vi har mye ferskvarer som må komme frem i tide, og er helt avhengig av bedre infrastruktur og bedre punktlighet. Med det på plass, tør vi satse, sier Sollie.

Tid for handling

Godstogselskapene har i noen år slitt med blodrøde tall på bunnlinja og lav tillit i markedet på grunn av at toget ikke har vært pålitelig nok. Når baner med jevne mellomrom stenger som følge av ras eller flom, finner godset bokstavelig talt nye veier.

 – Alternativet med ikke å satse på gods på bane, vil bli dramatisk. Da blir veksten i varevolumet flyttet på vei. Det betyr bare at man må satse, slår Roger Kormeseth fast.

Alternativet med ikke å satse på gods på bane, vil bli dramatisk

Men godsnæringen på bane har ikke råd til å vente lenge. Derfor vil Jernbaneverket også komme opp med tiltak som har kortere tidshorisont enn det som vil bli presentert i godsstrategien.

– I godsstrategien må vi ha en trinnvis tilnærming ellers blir det for store beløp. Det ligger, også i dag, et potensial i jernbanenettet som kan frigjøres. Dette er tiltak som ikke koster mye, men som krever mer av den enkelte organisasjonen, av styring og ledelse, sier Kormeseth, som skal ha ferdig en tiltakspakke i løpet av desember. Ett av tiltakene er å etablere en operativ enhet for gods i Jernbaneverket med nødvendige ressurser til å følge opp ambisjon, strategi og planer.

Les mer om saken her.