Meny
Jobber for å gjøre godsterminalene utslippsfrie Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, når den står ferdig i 2024. Illustrasjon: Bane NOR/COWI

Publisert
27.July.2021

Jobber for å gjøre godsterminalene utslippsfrie

Nå tar Bane NOR grønne grep på godsterminalene i landet, slik at all flytting, lasting og lossing av godsvogner inne på terminalene kan skje utslippsfritt i fremtiden.

Målet er at driften av terminalene i Oslo, Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Trondheim, Åndalsnes, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad skal være nærmest utslippsfrie innen 2025.

Hvert år slippes det ut omtrent femti millioner tonn karbondioksid i Norge. Av disse relateres kun 0,1 prosent til jernbanen. Selv om godstransport på tog er miljøvennlig, så vil vi gjøre det enda bedre med grønne terminaler.

– Gods på bane er en avgjørende faktor for å nå de ambisiøse klimamålene som defineres i Parisavtalen. Et godstog kan frakte like mye som 20-30 lastebiler, sier Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Grønne grep på godsterminalene

Bane NOR satser tungt på å øke godstransporten på tog, en satsing som støttes i den nasjonale transportplanen for de neste elleve årene. Et av tiltakene er å ta i bruk lengre og tyngre tog, som øker effektiviteten og kapasiteten. Et annet er å legge om til grønne godsterminaler.

Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen

På godsterminalene i Norge skal Bane NOR legge til rette for ladepunkter til elektriske trucker og Reach Stackers, som løfter store kontainere, og installere strøm til thermo-aggregater, for matvarer som krever kjøling.

Godsselskapet Onrail, som kjører mellom Oslo og Åndalsnes, ønsker initiativet fra Bane NOR velkommen.

– Som togselskap er vi motivert av et miljøengasjement og stadig på søk etter innovasjoner som reduserer klimaavtrykket. Vi er glade for at Bane NOR er på offensiven og vil gjøre godsterminalene utslippsfrie. Planen vår er å bidra til at hele reiseveien fra A til Å blir grønn. Det vil si at toget skal spille hovedrollen, mens elektriske trucker på terminalene og hydrogenlastebiler til og fra jernbanen kompletterer den grønne godsreisen, sier daglig leder Henning Aandal. Selskapet har investert i helt nye og moderne stortrucker. Disse byttes ut med elektriske stortrucker når Bane NOR etablerer ladepunkter om noen år.

Fremtidens godsterminal

På strekninger hvor tog kjører på strøm i dag er det planer om å bygge kontaktledning videre inn til godsterminalene, slik at godsoperatørene kan få skiftet inn godstoget med et elektrisk linjelokomotiv.

– Vi har en tydelig visjon om å legge om til grønn drift på godsterminalene våre innen 2025. Vi jobber her og nå for at terminalene skal være utslippsfrie. Vi ligger veldig godt an på godsterminalen Ganddal i Sandnes, og i 2024 ferdigstiller vi den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, sier Stenstrøm.

På disse terminalene vil nye og lengre spor gi plass til lengre godstog, alle spor vil være elektriske og det legges til rette for ladepunkter til trucker og Reach Stackers og strøm til thermo-aggregater. Dermed kan all flytting og lasting/lossing av godsvogner inne på terminalen skje helt utslippsfritt. Den grønne terminalen skal også benytte seg av energi fra fjernvarme og solceller, samt ha elektrisk løfteutstyr. I tillegg utvikler Bane NOR såkalte «city hubs», der varer kan distribueres fra toget og ut til mottaker med utslippsfrie distribusjonsløsninger.

5 grunner til at gods på bane er bærekraftig:

  • Jernbanen representerer kun 0,1 % av Norges CO2-utslipp per år. Veitrafikk utgjør 17 %.
  • Jernbanen er arealeffektiv. Man kan frakte større kvanta samtidig enn på lastebil.
  • Jernbanen har færre ulykker enn godstransport på vei.
  • Jernbanens materiell har lang levetid. Gjennomsnittsalderen på lastebilene på norske veier er seks år. Togene har rullet i opptil førti år.
  • Jernbanen er ikke en løsning som må bygges. Vi har tilgang på den nå!