Meny
Jotun kjører elektrisk Foto: Schenker

Publisert
18.May.2022

Jotun kjører elektrisk

Som global aktør har Jotun fokus på logistikk en viktig del av produktets reise fra lager og ut til sluttbruker.

Schenker har i en årrekke vært logistikkleverandør for Jotun, og fokus på å utvikle bærekraftige løsninger er høyt på dagsorden. Nå kan selskapene realisere en ny miljøvennlig rute i Sandefjord.

Schenker har vært en driver innen bærekraftig transport i Norge, og har allerede en større elektrisk lastebilpark som betjener flere norske byer. Nå er det på tide å sette Sandefjord på miljøkartet. Jotun har vært en pådriver for å komme i gang, og løsningen var å sette inn en av de større elektriske lastebilene i fast ruten mellom Jotuns lager og godsterminalen på Skolmar.

Fra onsdag 11. mai vil det gå en Volvo Fl Electric i daglig rute med varer som skal videre til Jotuns kunder i Norge. Bilen laster hele 18 paller og har en nyttelast på 5.550 kg. Dette er maling og malingsprodukter som i seg selv er miljøvennlige produkter. Nå blir reisen også mere miljøvennlig. Bra for miljøet og bra for miljøsamvittigheten.

Siden starten i 1926 har Jotun vært opptatt av å beskytte mennesker, eiendom, lokalsamfunn og miljø.‎ ‎Basert på omfattende forskning og utvikling og selskapets GreenSteps-program, er Jotuns ambisjon å innovere på tvers av verdikjeden for å levere mer bærekraftige produkter og tjenester av høy kvalitet, ytelse og holdbarhet.‎ ‎‎De ser bærekraft som en integrert del av sin forretningsmodell og et langsiktig konkurransefortrinn.‎

Schenker var som først i verden ute med å åpne en hub/terminal for utslippsfri bydistribusjon i Oslo i 2019. Oslo City Hub sørger for at 100% av alt gods nå leveres med elektriske vare- og lastebiler i Oslo. 8 byer i Norge kan i dag tilby miljøvennlig distribusjon, og i Europa teller det over 60 byer. Selskapets ambisiøse klimamål er å operere 100% klimanøytralt innen landtransport i Norge innen 2027. Det satse også på biler på biogass i tillegg til elektrisk.

Dette er en krevende prosess, og stiller krav om godt og tett samarbeide med selskapets kunder og leverandører. Det er et økende fokus på miljøvennlig transport i både næringsliv og industri. Ikke minst sluttbruker er også opptatt av det miljøavtrykk produktet har frem til mottager. Schenker opplever stor pågang fra kunder som ønsker denne typen transport.