Meny
Juks og fanteri blant yrkessjåførlærere

Publisert
27.April.2018

Juks og fanteri blant yrkessjåførlærere

Denne uken har NRK hatt bred dekning av Statens vegvesens oppfølging av yrkessjåføropplæringen.

Tilsynsseksjonen Statens vegvesen, Region øst, har avdekket førerkortjuks blant yrkessjåførlærere i Trondheim, Førde og Stryn – samt alvorlige mangler i yrkessjåføropplæring i en yrkessjåførutdanningsbedrift i Ørsta.

Trikset med godkjenningen av obligatoriske kurs

I saken med førerkortjuks er det fire yrkessjåførlærere som har trikset med godkjenningen av obligatoriske kurs for sine respektive førerkort. Yrkessjåførlærerne skal ha førerkort i en rekke klasser. Regelverket for yrkessjåfører er bestemt av EU og praktiseres strengt. Alle yrkessjåfører etter obligatoriske førerprøver, inkludert yrkessjåførlærere, må gjennomføre et 140-timers grunnkurs til rundt 40.000 kroner. Deretter må alle ta et femdagers kurs hvert femte år, som koster rundt 9.000 kroner per sjåfør.

– Krav til yrkessjåførutdanning er blant annet begrunnet i trafikksikkerhet og at sjåførene skal settes i stand til å utøve yrket på en profesjonell måte. Lærerne har spart tid og penger på å godkjenne hverandres kurs og yrkessjåførstatus, det vil si grunnlaget for beholde kode 95 (yrkessjåfør) på førerkortet, sier kontorsjef Rune Granum i Statens vegvesen.

Mister retten til å drive undervisning i tre måneder

– At personer som har fått tillit til å gjennomføre yrkessjåførutdanningen, misbruker denne ved å melde inn opplæring som ikke har vært gjennomført er helt uakseptabelt, sier fagleder Rune Granum.

En av de fire lærerne varslet Statens vegvesen om at man burde sjekke virksomheten for uregelmessigheter. Det ble gjort og pr. 1. mai mister undervisningspersonalet og de respektive opplæringsbedriftene retten til å drive undervisning i tre måneder.

Sjåførene skal settes i stand til å utøve yrket på en profesjonell måte.

– Rune Granum

I saken om alvorlige mangler i yrkessjåførutdanningen i Ørsta, fikk Statens vegvesen innledningsvis anonyme tips om uregelmessigheter. Faggruppe trafikant i Tilsynsseksjonen valgte å observere kursene ved utdanningsstedet, uten å gi seg til kjenne. Man konkluderte i etterkant med undervisningen som var rapportert inn, og den faktiske aktiviteten på kursene ikke samsvarte.

Inndrar godkjenning

Vi har avdekket bevisst juks. Kun en brøkdel av den pålagte kjøringen ble gjennomført, selv om den ble innmeldt som fullverdig, sier Rune Granum.

Statens vegvesen har vedtatt å inndra skolens godkjenning som lærested for grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører i åtte måneder.

– Det er helt uakseptabelt at et lærested som skal sørge for at yrkessjåfører har den ballasten som er nødvendig for å kunne utøve yrket på en god og trafikksikker måte, ikke gjør denne oppgaven på en samvittighetsfull måte, sier Rune Granum.

– Vi driver stadig mer målrettede tilsyn. De som alltid har ting på stell får færre besøk, mens juksemakerne får jevnlige tilsyn, avslutter Granum.