Meny
Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?

Publisert
31.August.2018

Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?

Den norske elbilsuksessen har vist verden hvordan treffsikre virkemidler man kan endre markedet og kommersialisere klimavennlig teknologi. Personbilmarkedet er nå i rask endring – mot nullutslipp. Innenfor tungtransporten går teknologiskiftet mye saktere, selv om det finnes klimavennlige alternativer til diesel.

En viktig grunn til dette er at virkemidlene som stimulerer klimavennlig i tungtransport ikke er sterke nok.

ZERO og Oslopakke 3-sekretariatet inviterer til seminar om hvordan bompengesystemet kan bidra til en grønnere tungtransport: Hva finnes av egnede teknologier som nå og fremover kan erstatte fossil diesel i tungtransporten? Er det grunnlag for en egen klimaklasse for tunge biler i bomsystemet, slik blant annet Oslo Høyre har foreslått? På hvilke måter kan miljødifferensiering av bompengesatsene bidra til å fremme grønt skifte i tungtransporten? Vi belyser temaet med innlegg fra fagmiljøer, næringsliv, vegmyndigheter og politiske beslutnigstakere .

Innledere:

Klimamålene og behovet for grønnere tungtransport

Terje Moe Gustavsen ,Vegdirektør
Heidi Sørensen, direktør for klimaetaten i Oslo kommune (TBC)
Solveig Schytz, leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune

Alternativer til diesel for tungtransporten?

Thomas Hansen, leder for fornybar energi i ST1
Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine
Hege Sagplass, seniorrådgiver for miljø i Posten/Bring
Marius Råstad, logistikksjef i ASKO
John Lauvstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scania

Bompengesystemene som virkemiddel for grønt skifte i tungtransporten

Kari Asheim, fagansvarlig for transport i ZERO
Linn Helland, avdelingsleder for Rambøll Energi

Innspillsrunde

Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport
Geir Moe, administrerende direktør i Norsk Lastebileierforbund

Oppsummering av seminaret

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Informasjon

Dato: 10. september

Tid: 08:30 – 11:45

Sted: Posten Norge, Posthuset Biskop Gunnerus`gate 14, 0155, Oslo