Meny
Karbonhøsting og bærekraftig biodrivstoff i Colombia

Publisert
26.April.2018

Karbonhøsting og bærekraftig biodrivstoff i Colombia

St1 Norge AS har signert en intensjonsavtale med C2Biotrade om å utforske nyplanting av oljevekster på landområder med få alternative bruksmuligheter i Colombia, med mål om å fange og lagre karbon fra atmosfæren og samtidig produsere fornybart biodrivstoff med svært gode klimaegenskaper.

St1 leter etter en løsning som både etablerer nye bærekraftige verdikjeder for biodrivstoff til de nordiske landene og samtidig bidrar til internasjonale tiltak for planting av nye oljevekster. C2Biotrade vil etablere planteoljeplantasjer på lite fruktbare landområder med få alternative bruksmuligheter for å fange karbon fra atmosfæren og produsere råstoff for produksjon av bærekraftig biodrivstoff med svært gode klimaegenskaper. Dette vil redusere CO2-utslipp med 134% sammenlignet med fossilt drivstoff.

Intensjonsavtalen beskriver blant annet et rammeverk for etableringen av en kjøpsavtale som muliggjør en økning av biodrivstofftilbudet til Norden på en måte som er sosialt, klimamessig og økonomisk bærekraftig. Når prosjektet er gjennomført vil det hjelpe til med å øke sysselsettingen i regionen og på denne måten også bidra til å bevare freden som landet oppnådde for under to år siden.

C2Biotrade sin målsetning er å plante 60 000 hektar afrikansk palme som gir omtrent 250 000 tonn med bærekraftig palmeolje i året. De nyplantede palmetrærne fanger mer CO2 enn gresset som nå vokser der, noe som forklarer CO2-reduksjonen på 134%.

Tung satsing på utvikling av bærekraftig biodrivstoff

St1 er et nordisk energiselskap som opererer i Norge, Sverige og Finland. Med visjon om å være ledende på produksjon og salg av C02-bevisst energi, satser selskapet tungt på forskning, utvikling og produksjon av bærekraftig biodrivstoff. Som den ledende nordiske drivstofforhandleren vil St1 kun selge bærekraftig, verifisert og sporbart biodrivstoff.

St1 jobber for å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, liter for liter. C2Biotrade sin innsats for bærekraftig produksjon av biodrivstoff gjennom nyplanting av oljevekster på områder med få alternative bruksmuligheter passer godt sammen med vår ambisjon om å bidra til å øke tilbudet av bærekraftig biodrivstoff, sier direktør for fornybar energi i St1, Thomas Hansen.

Samtidig som vi jobber med utvikling av teknologi for produksjon av biodrivstoff med best mulige klimaegenskaper, jobber vi iherdig med karbonhøsting – altså med å finne den mest velegnede metoden for biologisk karbonfangst og -lagring gjennom nyplanting av oljevekster. C2Biotrade er en svært spennende partner å jobbe med på dette området, fortsetter Hansen.

C2Biotrade planter og driver bærekraftige plantasjer på landområder med få alternative bruksmuligheter. Dette gjøres på den naturlige savannen i Altillanura-regionen øst i Colombia.

̶ Vi ser på samarbeidet med St1 om produksjonen av klimavennlig biodiesel som en tillitserklæring både til oss og til våre colombianske produsenter. Vi ser frem til å videreutvikle virksomheten sammen, sier administrerende direktør for C2Biotrade, Henrik Wiig.

Kraftig vekst i etterspørselen etter klimavennlig biodrivstoff

Den globale etterspørselen etter klimavennlig biodrivstoff er i kraftig vekst. Det norske omsetningskravet som i 2018 ligger på 10 prosent, vil dobles fram mot 2020. For å nå målene for utslippskutt i transportsektoren er det avgjørende å øke produksjonen av, og tilgang til, bærekraftig råstoff. For å kunne utnytte det fulle potensialet som fornybart biodrivstoff har for klimagassreduksjon, er det nødvendig å få på plass et regulatorisk rammeverk som insentiverer reduksjon av CO2.