Meny
Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal 2022 Foto: Vy

Publisert
18.January.2022

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal 2022

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene. Vi foreslår derfor å bevilge drøyt 1,5 milliarder kroner til å kompensere for reduserte inntekter i årets tre første måneder. Regjeringen følger koronasituasjonen nøye, og vil fortløpende vurdere behov for kompenserende tiltak for næringen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen varslet i desember 2021 økonomisk kompensasjon til flyselskaper, togselskaper, fylkeskommunal kollektivtrafikk og kommersielle buss- og båtruter ut mars 2022. Støtteordningene vil være utformet i tråd med tidligere praksis.

Fordeling av midler

Regjeringen foreslår i dag å bevilge følgende beløp i kompensasjon for tapte billettinntekter i første kvartal i år som følge av smitteverntiltakene:

  • 800 millioner kroner til å videreføre tilleggsavtaler med persontogselskapene.
  • 600 millioner kroner til fylkeskommunal kollektivtransport, utover 250 millioner kroner som allerede er bevilget for 2022.
  • 110 millioner kroner til flyselskaper, fordelt på 100 millioner kroner i merkompensasjon til selskaper som opererer FOT-ruter og 10 millioner kroner til kjøp av minstetilbud på kommersielle flyruter ved behov. Den samlede bevilgningen kan imidlertid benyttes til begge formålene.
  • 50 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kommersielle buss- og båtruter

Foreslår å utsette gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Flypassasjeravgiften er i statsbudsjettet for 2022 gjeninnført fra 1. januar. Regjeringen foreslår nå at gjeninnføringen utsettes til 1. juli. Dette vil kunne avhjelpe situasjonen for luftfartsnæringen, som opplever nedgang i reiseaktiviteten.