Meny
Koronatiltak for etterutdanning av yrkessjåfører Foto: Shutterstock

Publisert
03.March.2021

Koronatiltak for etterutdanning av yrkessjåfører

Vegdirektoratet gir midlertidig unntak for etterutdanning av yrkessjåfører, og inntil 12 timer av kurset kan nå utføres i nettbasert samlinger.

Yrkessjåfører må utføre et YSK-kurs for å etterutdanne seg hvert femte år. Ifølge Kjøresmart.no er dette “for å oppdatere kunnskapene man har som yrkessjåfør og sikre at disse er i tråd med utviklingen generelt, og repetere det man lærte i det første yrkessjåførkompetanse-kurset.” Kurset, som vanligvis krever fysisk oppmøte, har naturligvis vært mer utfordrende å gjennomføre gitt korona og restriksjoner. 

Vegdirektoratet vedtok derfor en forskrift for midlertidig unntak for gjennomføring av etterutdanning for yrkessjåfører 28. januar. Det er fortsatt krav om at kurset gjennomføres, men det er nå gitt midlertidig tillatelse til nettbaserte samlinger i stedet for kurs med fysisk oppmøte. Inntil 12 timer (60 minutter) av kurset kan gjennomføres med nettbasert undervisning med 8 deltakere på det meste. 

YSK-kurs

YSK-kurs, yrkessjåførkurs, kan omtale to forskjellige kurs. Det er grunnkurset alle yrkessjåfører må gjennom i løpet av sin utdanning, og så er det etterutdanningskurset som må gjennomføres hvert 5. år. Etterutdanningskurset varer i 35 timer, og med dette midlertidige unntaket, kan 12 av dem utføres over nett. Undervisningen varer vanligvis over fem dager, med syv undervisningstimer hver dag, eller over to helger. Kurset må gjennomføres før utløpsdato om man ønsker å ivareta sammenhengende yrkessjåførkompetanse. Man kan ta kurset fra det er seks måneder til utløpsdatoen. Etter kurset er gjennomført, fornyes yrkessjåførkompetanse fra og med utløpsdato – det spiller med andre ord ingen rolle når i løpet av det siste halvåret man tar kurset. 

Det midlertidige unntaket for etterutdanning kommer til å vare ut 2021.