Meny
Kostnadene opp på transporter i Europa og USA

Publisert
27.July.2018

Kostnadene opp på transporter i Europa og USA

Stadig strengere krav til tungtransport-sjåfører, samt økonomisk vekst i Polen og andre Øst-Europeiske land medfører at vi stadig gjør avtaler med nye sterke samarbeidspartnere samtidig som vi kontinuerlig fornyer og utvider trailerflåten.

Den stadig økende mangelen på sjåfører, etter sigende over 300.000 i Europa og over 50.000 i USA, skyldes i hovedsak strengere regler som gjør at sjåførene sitter igjen med en lavere inntekt.

– Vi ser også en oppgang i økonomien i flere land som gjør det lettere å få bedre betalt arbeid nærmere hjemmet.

Dessuten innfører myndighetene i Danmark nå nye parkeringsbestemmelser, hvor kostnader påløper både ved å parkere på plasser som blir godkjent for helgehvil, og som ofte fører til store omveier av forskjellige lengde for å komme til og fra disse stedene. Inntil det blir en bedre strukturert løsning på dette i Danmark, vil kunder som har last til og fra Danmark, eller i naturlig transitt gjennom Danmark, få et frakttillegg på 3,4 %. I hovedsak vil transittgods gjelde kunder som har leveringer til og fra Sør-/Sørvest-landet.

Til tross for kapasitetspresset fra markedet er denne trenden positiv ved at bransjen generelt sikrer bedre kvalitet på de utførte oppdrag.

– FREJA Transport & Logistics har hatt fokus på kvalitet og sikkerhet på transportene våre i mange år og situasjonen i dag gjør dette arbeidet minst like viktig. Vi inngår stadig avtaler med nye sterke partnere samtidig som vi kontinuerlig fornyer og utvider trailerflåten som nå består av over 2200 megatrailere, termotrailere og ordinære 13,6 meter kapelltrailere. Vi overvåker denne utviklingen nøye, og leter stadig etter alternative fremføringsmetoder.

Derfor satser FREJA også på mer bruk av tog-løsninger som en alternativ transportmåte for å kunne avlaste veier i tillegg til å spare miljøet.

– Dessuten benytter vi oss av lengre fergestrekninger der sjåfører ikke blir med traileren, som igjen betyr at vi kan bruke lokale transportør-tjenester i begge ender av ferge strekningen. Vår kontinent-trafikk betjenes derfor i stor grad av nasjonale transportører i det landet traileren lastes og losses. I Norge leverer vi kontinenttransportene i stor grad med norske biler – enten trailerne kommer inn med ferje eller tog.

– For å sikre at våre partnere, og dermed vi, følger alle lover og regler, frastår vi totalt å kjøre kabotasje i Norge. Nå er jo ikke kabotasje nødvendigvis ulovlig, men siden det er et komplisert regelverk med gråsoner, har vi valgt å ikke kjøre kabotasje i Norge de senere år. Alle våre trailere som trafikkerer norske veier har selvsagt også godkjente helårsdekk. Våre kunder skal føle stor trygghet for at deres varer transporteres trygt, effektivt og lovlig.

– I Tyskland innfører myndighetene pr. 1. juli veiskatt på ytterligere 40.000 km Bundestrasse. Dette medfører en kraftig økning i våre kostnader og en justering av satsene også på FREJAs MAUT-tillegg er nødvendig.