Meny
Kraftig kabotasjevekst! Foto: NLF

Publisert
12.June.2017

Kraftig kabotasjevekst!

Fra 2015 til 2016 har andelen NLF-bedrifter som mister oppdrag til kabotasje økt. Størst er andelen blant langtransportørene, men også transportsentralene melder nå om flere tapte oppdrag til utenlandske aktører.

– Dette er enda et signal om at myndighetenes oversikt over kabotasjeproblemet er svært mangelfull, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Tallene som fremkommer i NLFs konjunkturundersøkelse styrker NLFs mistanke om at omfanget av kabotasje, lovlig og ulovlig, er stigende. Blant de som kjører nasjonal og internasjonal langtransport sier 43 prosent at de opplever å miste oppdrag grunnet kabotasje. Det utgjør nesten halvparten, og er en kraftig økning mot 2015, hvor 29 prosent av de spurte svarte at de hadde mistet oppdrag til kabotasje.

– Det er for oss ingen tvil om at omfanget av kabotasje er langt høyere enn myndighetene erkjenner, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han har lenge påpekt den åpenbare avstanden mellom politiske uttalelser og praktisk håndheving av kabotasjeregelverket.

Fritt frem for lavprisaktører

Mens Samferdselsdepartementet i sitt rundskriv fra 2013 tydeliggjorde at kabotasje ikke kan utføres på en slik måte at det skapes en permanent eller løpende aktivitet, tyder alle tegn på at utenlandske aktører i praksis ikke har noen restriksjoner knyttet til planlagt kabotasje.

– Det kjører i dag østeuropeiske vogntog i Norge med norske nettadresser i logoene. Det sier litt om hvor disse aktørene mener å ha sitt hovedmarked. De gir i alle fall blaffen i rundskrivet fra Samferdselsdepartementet, hvis de i det hele tatt har hørt om det, sier Mo.

[img id=”1″]

Transportsentralene merker presset

Nå er det heller ikke bare langtransportører som merker presset fra utenlandske konkurrenter; også transportsentralene melder nå i fra om flere tapte oppdrag som følge av økt kabotasje. I 2015 opplyste 11 prosent av transportsentralene at de hadde mistet oppdrag som følge av kabotasje . I 2016 hadde denne andelen økt til 31 prosent. Selv innen renovasjon er det flere som nå oppgir at de taper kontrakter grunnet konkurranse fra utlandet.

Frykter økt liberalisering

Forslaget til EUs kommende vegpakke inneholder detaljer som kan slå svært uheldig ut for den norske vegtransportnæringen, og i verste fall øke gapet mellom pris og kvalitet.

– Slik forslaget foreligger vil det blant annet være mulig å kjøre fritt i Norge i inntil fem dager, og for å få tilgang til markedet trenger du bare ha med deg en mikroskopisk last over grensen. Det er ikke bra verken for konkurransesituasjonen, for trafikksikkerheten eller for miljøet, avslutter NLF-direktøren.