Meny
Krafttak for elbilistene

Publisert
18.April.2016

Krafttak for elbilistene

Fortum gikk seirende ut av den første runden med konkurranser om Enova-støtte til utbygging av ladestasjoner langs viktige transportkorridorer i Norge. Nå er arbeidet i gang for å finne ut hvor de nye hurtigladerne skal stå.

Saken er publisert med tillatelse fra Samferdsel & Infrastruktur.

Gjennom støtte til utbygging av ladestasjoner langs norske hovedfartsårer, ønsker Enova å bidra til at elbilen blir mer enn en bybil og gjøre det enklere å velge dette som eneste familiebil. Flere elektriske biler på veiene vil igjen gjøre det mer kommersielt interessant å sette opp nye ladestasjoner.

– Vi gir støtte til utbygging nå for å få opp volumet, men vi ser for oss at dette etter hvert skal bli et kommersielt marked som ikke trenger støtte, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

[factbox id=”1″]

Tilgjengelig for alle

Støtteordningen stiller krav til minst to lademuligheter per femte mil. Laderne må være åpne for ikke-abonnenter og ha allment tilgjengelige betalingsløsninger. Man kan søke om støtte på inntil 100 prosent av investeringskostnadene, men ikke til selve driften. Støtten går til de søkerne som både tilfredsstiller kravene og søker om det laveste tilskuddet.

De første strekningene som ble lyst ut var E18 Oslo-Kristiansand, E39 Kristiansand – Stavanger, E16 Sandvika – Bergen, RV7 Hønefoss – Gol og RV52 Gol – Borlaug, E6 Oslo – Trondheim og RV3 Kolomoen –Ulsberg. Fortum hadde lavest støttebehov for samtlige seks strekninger, og får til sammen 10,5 millioner i investeringsstøtte fra Enova.

I stedet for å lyse ut alle strekningene i en pakke, er det konkurranse på hver av dem.

– Det gir flere muligheten til å delta selv om man ikke kan søke på alle strekningene, sier Kvam. Hun forteller at det var nok søkere i den første utlysningsrunden til at det ble en reell konkurranse, men av hensyn til de nye rundene kan hun ikke å gå nærmere inn på antall søkere eller størrelsen på beløpene det ble søkt om.

Den 27. januar ble seks nye strekninger lyst ut, heriblant flere etapper på E39 og E6 mellom Stavanger og Tromsø, med søknadsfrist 18. mars. Planen er å lyse ut resten i mai og september i år.

– Det er spennende å se hvor mange søkere vi får på resten av strekningene, sier Kvam.
I den siste utlysningen utvides nettet til Kirkenes og Nordkapp. Målet er at hele dette nettverket av ladestasjoner skal være ferdig utbygget innen 1. november 2017, og da vil alle de nasjonale transportkorridorene slik de er definert i Nasjonal transportplan være dekket.

Gode lokasjoner

Den første utlysningen resulterer i 77 nye hurtigladere på 44 steder. På 37 av stedene er det ikke lademuligheter fra før. I tillegg til to hurtigladere med 50W kapasitet, blir det etablert en 22W mellomrask lader på hvert sted.

– Vi hadde ikke satt opp alle disse ladepunktene hvis ikke vi hadde fått støtten fra Enova, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive, som fra før av har flere hundre ladere i Norge, Sverige og Finland. Innen første mai skal det avgjøres hvor de nye hurtigladerne skal plasseres.

[img id=”1″]

– Visse strekninger er enklere enn andre. Den største utfordringen vil nok være tilgjengelighet på nok strøm, og å finne de gode lokasjonene. Det er viktig å prøve å få det til sånn at elbilistene har noe annet å gjøre mens de lader, som et sted å spise, gå på toalettet og så videre. Det er ikke gunstig å ha ladestasjonen midt ute på en slette, sier Haugen Ihle, som mener at de fleste aktuelle samarbeidspartnerne ser fordelene ved å ha en ladestasjon utenfor spisestedet eller butikken sin. Det blir også stadig vanligere med ladere på bensinstasjoner.

De 77 nye hurtigladerne skal være på plass innen 1. november i år.

– Vi jobber så fort vi kan. Det er en del ting som må på plass, men vi skal være ferdige til da, sier han.