Meny
Krevende farvann for skipsfarten

Publisert
10.April.2015

Krevende farvann for skipsfarten

Fallende oljepris, økte geopolitiske spenninger og lav og usikker vekst i verdensøkonomien slår nå direkte inn over den maritime næringen. Norske rederier i utenriksfart er mindre optimistiske enn i fjor, både med tanke på omsetning og lønnsomhet. Det viser Norges Rederiforbunds Konjunkturrapport. – Man ser nå et tydelig negativt omslag på kort tid. 2015 vil bli et vanskelig år for norske maritime bedrifter, men vi må være forberedt på at 2016 kan bli enda mer krevende, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Rederiene er langt mindre optimistiske i år enn i fjor og forventer en omsetningsvekst i 2015 på kun 2,3 prosent, til 268 mrd. kroner, mot 6 prosent i fjor. I 2015 forventer alle segmentene unntatt offshore service en vekst i omsetning.

Det er spesielt innen offshore at man ser det største omslaget. Offshore servicerederiene forventer redusert omsetning på 4,2 prosent i løpet av 2015.
-Det vil i så fall være første gang siden 2002 at omsetningen i dette segmentet faller. Veksten i omsetning for offshore servicerederiene var i 2014 på 9,9 prosent, så det negative omslaget i næringen er tydelig, sier Henriksen.

[factbox id=”1″]

Innen tradisjonell skipsfart er bildet noe annerledes. I 2015 er forventet omsetningsvekst for deep sea-rederiene på 5,1 prosent. Veksten i omsetning for deep sea-rederiene var på 3,2 prosent i 2014. Short sea-rederiene har en svak, men stabil årlig vekst, og forventer vekst i omsetningen på 2,5 prosent for 2015. I 2014 oppnådde short sea-rederiene over 5,5 prosent i omsetningsvekst.

Rigg-selskapene forventer 9,1 prosent vekst i omsetning i 2015. Tallet er høyt sett i lys av at investeringene på norsk sokkel forventes å falle med om lag 10 prosent i 2015. Mange av kontraktene vil avsluttes i løpet av året. I 2014 var veksten blant offshore entreprenørene 2,2 prosent.

Mindre optimistiske

Rederiene er mindre optimistiske med hensyn til egen lønnsomhet i 2015, enn de var i 2014. Samlet forventer 35 prosent av rederiene styrket driftsresultat, mot 72 prosent i 2014. I alt 42 prosent av rederiene forventer at driftsresultatet vil svekkes i 2015. Til sammenlikning forventet kun 8 prosent av rederiene dette i fjor.

Rederiene er også mer negative til situasjonen i kapitalmarkedet.  I 2014 mente om lag halvparten av rederiene at tilgangen på kapital var god eller meget god, i dag mener om lag ett av fire rederier at tilgangen på kapital er god eller meget god.

Skip og rigger i opplag

Ved inngangen av 2015 var det blant Norges Rederiforbunds medlemmer 26 fartøy i opplag, henholdsvis 20 skip og 6 rigger.

-I løpet av 2015 er det fra våre medlemmer en forventning om en forverret situasjon med tanke opplag, samlet forventes det å være 42 fartøy i opplag ved utgangen av 2015, henholdsvis 29 skip og 13 rigger, sier Henriksen.

Denne utviklingen påvirker også arbeidsmarkedet og tilgangen på relevant kompetanse. Medlems-undersøkelsen viser at ett av fire norske rederier planlegger å redusere antall norske sjøfolk på sine fartøy i 2015.

Henriksen mener at næringen og politikerne nå har et felles ansvar for å se løsninger og det blir viktig med god dialog i tiden som kommer.

-Næringen selv gjør det de kan for å overleve i en krevende tid, men det er gledelig at regjeringen før påske signaliserte at de endrer permitteringsregelverket. Men vi har også store forventninger til maritim strategi, som regjeringen har sagt at skal legges frem i løpet av våren. Der er det spesielt fire ting som blir viktig: konkurransedyktige vilkår når det kommer til rederibeskatning, styrking av det norske flagget med en oppmykning av fartsområdebegrensningene, en god nettolønnsordning som sikrer flere norske sjøfolk, og til slutt stimulere til norsk privat eierskap. For vi vet at aktiv politikk virker, også i krevende perioder, sier Henriksen.

Konkunkturrapporten vil bli overlevert næringsminister Monica Mæland under Rederiforbundets Årskonferanse Navigating in a New Climate 13. april.

Les hele rapporten her.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Norges Rederiforbund.