Meny
Krever strakstiltak for å sikre godkjente vinterdekk på utenlandske vogntog

Publisert
25.January.2019

Krever strakstiltak for å sikre godkjente vinterdekk på utenlandske vogntog

NLF-direktør Geir A. Mo ser med bekymring på det store antallet ulykker med utenlandske vogntog så langt denne vinteren. Han ber nå myndighetene om å innføre strengere krav til dekk på tunge kjøretøy som ferdes på vinterføre, slik det allerede er gjort i andre europeiske land.

– Vi sa ifra allerede i 2015 da reglene for dekk ble endret, og vi har gjentatt budskapet ustanselig siden den gang: Det holder ikke å bare kreve M+S-merking av dekk på tunge kjøretøy som ferdes i Norge, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han viser til kravene som ble innført 1. januar 2015, som krever vinterdekk på alle akslinger i perioden 15. november til 31. mars. Det tillates vinterdekk av forskjellige definisjoner, men hovedregelen er at dekket skal være «særskilt utviklet for bruk på vinterføre».

Kun én standard garanterer vinteregenskaper

Problemet er at det ikke finnes en enkel måte å kontrollere om dekket faktisk er særskilt utviklet for vinterbruk, eller om det i praksis bare er et sommerdekk som har blitt stemplet med et såkalt «M+S»-merke. Den eneste dekkstandarden som man med sikkerhet kan vite oppfyller kravene, er dekk merket med alpesymbolet «Three Peak Mountain Snowflake», forkortet til 3PMSF. Denne standarden er regulert gjennom EU-lovgivning (UN/ECE nr. 117) og inneholder strenge krav til friksjon og ytelser ved kaldt vær.

Kjører med uegnede dekk

Mange utenlandske lastebiler som ferdes på norske veger i dag kjører i praksis med sommerdekk merket med «M+S», som står for «Mud and Snow». Dette indikerer at dekket kan brukes hele året, men er på ingen måte en garanti for at det faktisk er et vinterdekk. Det finnes heller ingen tydelige minimumskrav til friksjon eller vinterytelser ved M+S-dekk, slik man har ved 3PMSF-dekk.

– Det er derfor bare en måte å garantere at dekkene på vogntog oppfyller kravene til vinterbruk. Det er å utelukkende kreve 3PMSF-merking. Alt annet er å leke med livene til trafikanter som deler vegen med disse vogntogene, sier NLF-direktøren.

3PMSF-krav allerede innført i Tyskland

Dette var bakgrunnen for at NLF denne uken sendte et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale, hvor det ble etterlyst innstramminger og tydeliggjøring i regelverket for vinterdekk, i tillegg til at man som strakstiltak bør intensivere kontrollinnsatsen ved grenseovergangene.

Kort tid etterpå kom en pressemelding fra Samferdselsdepartementet som indikerte at NLF ble hørt.