Meny
Krever strakstiltak mot trafikkfarlige varebiler

Publisert
19.December.2018

Krever strakstiltak mot trafikkfarlige varebiler

Godsvarebiler opptil 3500 kg er fritatt fra kjøre- og hviletid. Det gjør at stadig flere presses til å kjøre i flere titalls timer av gangen. Først når sjåførene nærmest kollapser, gis det anledning til hvile. Nå krever Norges Lastebileier-Forbund (NLF) strakstiltak.

Etterspørsel etter større fleksibilitet, strenge krav til kompetanse og kjøre- og hviletid, samt høye bompenger for kjøretøy over 3500 kg, er sannsynligvis årsaken til det sterkt økende antallet varebiler som blir brukt i godstransporten.

– Dette har skapt et nytt marked som nå for alvor er i ferd med å gå på trafikksikkerheten løs. Derfor har vi bedt myndighetene å vurdere hastetiltak for å bedre forholdene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF adresserte denne og andre problemstillinger i et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale nylig.

I samme tidsrom ble det avholdt storkontroller over hele landet i kjølvannet av Black Friday-salget. Funnene her var nedslående: Av totalt 322 kontrollerte kjøretøy hadde hele 13% overlast. I tillegg hadde hvert fjerde kjøretøy også andre tekniske mangler. Hvor lenge sjåførene hadde kjørt, kunne derimot ingen statistikker svare på.

«Min personlige rekord er 38 timer»

Sjåførene har nå selv begynt å varsle om det de opplever som sterkt trafikkfarlige forhold. Polske «Patryk» forteller at han sitter igjen med 700 Euro etter å ha jobbet og bodd i sin Fiat Ducato varebil i en måned. Han beskriver kjøreintervaller på mellom 15 og 20 timer som helt normalt.

– Min personlige rekord er 38 timer. Da drakk jeg mye Red Bull. Når varene skal frem på ekspresstid gjennom Europa, forventes det at sjåførene holder ut lenge av gangen.

Studier viser at bilkjøring etter «bare» 24 timers våkenhet tilsvarer å kjøre med 1,0 i alkoholpromille.

Opplever kraftige hallusinasjoner

«Patryk» beskriver at han ofte får tunnelsyn når han kjører lange intervaller. Det er heller ikke uvanlig å få hallusinasjoner. Han har ved flere anledninger trodd han har sett en dame med langt, sort hår foran bilen.

– Det er et tegn på at jeg må stoppe, sier han.

Sjåføren håper selv at det snart blir innført krav om fartsskriver også i godsvarebiler. Da kan han sove når han selv ønsker det, og ikke bare når oppdragsgiveren tillater det. Han sammenligner det å kjøre lenge uten å sove med å være påvirket av psykoaktive stoffer.

Etterlyser «dansk» modell i Norge

– I Norge legges det stor vekt på at føreren skal være egnet til å kjøre. Det sjåførene forteller oss indikerer at dette slett ikke er tilfelle, og at disse varebilene ikke bør ferdes på vegene våre. Det understreker også behovet for å regulere varebilmarkedet på lik linje med annen godstransport, sier Mo.

På EU-nivå diskuteres det hvorvidt varebiler som driver godstransport skal bli underlagt krav om kjøre- og hviletid i den kommende EU-pakken. NLF-direktøren mener dette er positivt,og viser til at NLFs prinsipielle syn er at reguleringene skal gjelde uavhengig av størrelsen på kjøretøyet, dog med noen praktiske tilpasninger. – Vi har imidlertid ikke tid til å vente på eventuelle vedtak i Brussel, til det går utviklingen går for fort. Han viser til Danmark, som nylig vedtok å gjøre varebiltransport løyvepliktig fra 1. juli 2019.

– Reglene gjelder i første omgang kun for danskregistrerte varebiler som driver godstransport mot vederlag. Men lovendringen medfører også at utenlandske varebiler blir underlagt kabotasjereglene, som igjen betyr at også utenlandske varebilsjåfører har krav på danske lønns- og arbeidsvilkår ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Danmark. Dette gir ingen garanti mot trafikkfarlige arbeidstider, men det er et stort steg i riktig retning, og noe vi raskt bør kunne innføre også i Norge, avslutter Mo.