Meny
Kutt i kaldstart av biler gir bedre luftkvalitet

Publisert
24.January.2017

Kutt i kaldstart av biler gir bedre luftkvalitet

En ny amerikansk studie fra forskere ved blant annet MIT og Berkeley bekrefter at kaldstarter er hovedårsaken til skadelige utslipp fra bil. Det er et problem vi kan løse.

Blogginnlegg av Bård Klungseth, Konsernsjef i DEFA

Den siste tiden har luftkvalitetsmålere i flere norske byer nok en gang lyst rødt. I Bergen, Tromsø, Stavanger og flere andre byer har vi kunnet lese om farene forbundet med svevestøv og annen luftforurensning.

Situasjonen er frustrerende, spesielt fordi vi vet at enkle grep kunne gjort mye for å løse en av de viktigste årsakene til den dårlige luftkvaliteten – utslipp fra ordinære personbiler. Den nevnte amerikanske studien slår fast at nesten alle utslipp fra nye biler kommer umiddelbart etter oppstart, når motoren er kald. Faktisk slipper en bil ut like store mengder miljøskadelige stoffer i løpet av de første 30 sekundene etter en kaldstart som den gjør på å kjøre 30 mil. Studien viser at reduksjon av kaldstarter må øverst på agendaen for å få ned skadelige utslipp fra bilparken.

Elektriske bilvarmesystemer, som sørger for at motor og kupé er oppvarmet, og at batteriet er toppladet før bilen startes, gir drastisk reduserte miljøskadelige utslipp. Både Transportøkonomisk Institutt og NAF anbefaler bruk av denne typen systemer.

En studie utført av VTT, den finske statens forskningssentral, konkluderer med at elektrisk forvarming og lading nesten eliminerer utslipp av hydrokarboner og karbonmonoksid, og reduserer NOx-utslippene med opptil 52 prosent de første 20 minuttene med kjøring på kalde dager. Drivstofforbruket reduseres også med opptil 24 prosent. Hvis alle kjøretøy i Norge benyttet seg av et elektrisk bilvarmesystem kunne vi redusert utslippene betydelig. Det er interessant at i Finland har 70-80 prosent av bilene slikt utstyr montert.

Det er gjerne de store løsningene som diskuteres når politikere vil redusere farlige utslipp fra bilparken. Forbud mot dieselbiler, mangedobling av bomavgifter og datokjøring er alle gjengangere i debatten. Slike tiltak vil utvilsomt ha en effekt, men de vil også ha store negative konsekvenser for alle de som er avhengige av bilen i hverdagen. Bekjempelse av kaldstart med elektrisk bilvarme vil bidra betydelig til å løse et stort problem, uten å belaste vanlige bilister med økte avgifter eller redusert bevegelsesfrihet.

Inntil nylig har få tatt kaldstartproblematikken på alvor. Med ny kunnskap fra flere tunge forskningsmiljøer håper vi at dette endres. Den ferske amerikanske rapporten viser at det finnes enkle og raske måter å bedre luftkvaliteten for landets innbyggere på. Reduserer vi antall kaldstarter har vi kommet godt i gang med å gi innbyggerne renere luft.