Meny
Kystverket bygger miljøvennlig fartøy hos Fitjar

Publisert
31.January.2017

Kystverket bygger miljøvennlig fartøy hos Fitjar

Fitjar mekaniske verksted skal bygge Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen. Fitjar har tidligere bygd to av Kystverkets til nå tre nye multifunksjonelle fartøyer. Planlagt levering av OV Ryvingen er utgangen av 2018.

OV Ryvingen er det fjerde fartøyet i henhold til fartøysfornyingsplanen til Kystverket. Tidligere har Kystverket fått OV Utvær (2012), OV Skomvær (2013) og OV Bøkfjord (2016). De to førstnevnte ble levert av Fitjar mekaniske verksted i Hordaland, mens sistnevnte ble levert av danske Hvide Sande Shipyard. Fitjar vant kontakten på OV Ryvingen i konkurranse med tre andre aktører.

– I OV Ryvingen har vi tatt med oss driftserfaringene som vi har gjort oss med de tre foregående fartøyene. Dette er multifunksjonelle fartøyer, som utfører oppdrag innen farledsvedlikehold og oljevern, forteller prosjektleder for nybygget i Kystverket, Kurt-Ivar Gram Franck.

OV Ryvingen er tatt et steg videre, sammenlignet med de tre fartøyene som er levert tidligere. Fartøyet blir blant annet litt lenger, og har i tillegg utstyr som gir større kapasiteter på blant annet kran. Men viktigst av alt er kanskje at det er lagt vekt på å videreutvikle hybridløsningen som ble introdusert med OV Bøkfjord. Batteripakken på det nye fartøyet vil være nesten fire ganger så stor som på Bøkfjord. Til sammenligning er det dobbelt så stort som den elektriske ferga MF Ampere, som går på strekningen Lavik og Oppedal i Sognefjorden.

Avansert og fremtidsrettet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser svært positivt på den høye miljøprofilen som er lagt i prosjektet.

– Regjeringen er opptatt av miljøvennlig sjøtransport, og ba derfor Kystverket om å legge til rette for et anbudsopplegg der miljøkravene stod sentralt. Norske verfts- og teknologimiljø er i verdensklasse, og våre maritime næringsklynger er kjent for å ligge langt fremme når det gjelder leveranser med god miljøprofil. Jeg er glad for at vår beslutning om å legge stor vekt på gode miljøløsninger har åpnet muligheten for Fitjar mekaniske verksted å vinne denne kontrakten. De skal nå bygge et avansert og fremtidsrettet fartøy for Kystverket, som oppfyller svært høye krav til bruk av lav- og nullutslippsteknologi, sier Solvik-Olsen.

Miljøprofil

Kystverket har altså hatt en tydelig miljøprofil i prosjektet med OV Ryvingen. I tillegg til at en betydelig del av tildelingskriteriene var knyttet til fartøyets miljøegenskaper, ble det lagt høye miljøkrav i anskaffelsens såkalte skal-krav, som batterihybrid og tilrettelegging for biodiesel.

Miljøkravene har ført til at tilbyderne har jobbet tett med sine underleverandører, og designet fartøy med lav miljøpåvirkning som grunnfilosofi. Ryvingen er dermed utrustet med flere innovative miljøløsninger.

Til hovedfremdrift har Fitjar valgt permanent magnet-thrustere med høy virkningsgrad. Fartøyet utrustes med to separate generatorer som drives av en stor moderne dieselmotor med variabelt turtall.

I konkurransen har også støy til omgivelser vært en del av tildelingskriteriene, og leverandørene har i tillegg planlagt tiltak for å senke støynivået mest mulig.

Kystverket planleggerå dele sine driftserfaringer med de nye systemene med resten av den maritime næringen, slik at alle kan ta del i erfaringer fra den allsidige bruken som Kystverket har.

Stor batteripakke

En stor batteripakke legger til rette for svært høy virkningsgrad og hybridfleksibilitet i fremdrift. Batteripakken er på hele 2000 kilowatt time (kWh). Ut fra Kystverkets driftsform kan Ryvingen gå på batteri alene i flere timer, og kan lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig.

En annen innovativ løsning er at overskuddsvarmen frafartøyets hovedmaskin under arbeidsdagen lagres i”thermos”. Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele.

– Det er imponerende å se både Kystverkets miljøkrav og hvordan leverandørene tar dette videre i sitt konsept. Det planlagte fartøyet blir et grønt flaggskip, sier Kay Erik Stokke, som har ledet DNV GLs bistand til Kystverket i prosjektet.

Norsk bygg

OV Ryvingen er planlagt bygget og utrustet i Norge, og planlagt levering er i utgangen av 2018. Kontrakten med Fitjar mekaniske verksted omfatter også opsjon på ytterligere ett fartøy. I alt omfatter Kystverkets fartøysfornyingsplan seks til åtte fartøyer.

– Vi var stolte da vi døpte vårt første hybridfartøy i september i fjor. Det hadde mange innovative løsninger, som gjør at vi i tillegg kan tone miljøflagget i sterkere grad. Og det hører med til historien at det fartøyet ble kåret til årets skip i Danmark, der det ble bygget, i fjor. Nå skal vi ta dette videre, og være enda mer innovative og enda mer miljøvennlige. Vi gleder oss derfor til både prosess og resultat, forteller daglig leder Trond Røren i Kystverket rederi.

Han ønsker også trekke frem de forbedrede arbeidsomgivelsene som mannskapet vil få med det nye fartøyet.

– Mannskapet som har sin arbeidsplass på våre fartøyer har vært med på prosessene på alle nybyggprosjektene. Det gjør at deres erfaringer, behov og ønsker er tatt med i betraktningene. De nye fartøyene setter oss i enda bedre stand til å utføre de viktige samfunnsoppgavene vi er satt til, i tillegg til at de er et kjempeløft med tanke på arbeidsforhold for de som har fartøyene som sin arbeidsplass, understreker Røren.