Meny
Landstrøm til skip i norske havner

Publisert
23.July.2018

Landstrøm til skip i norske havner

Vurderer din havn å investere i landstrømanlegg? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai.

Frist for å søke støtte på denne utlysningen er 21. september 2018 kl. 15.00.

Offentliggjøring av tilsagn fra femte utlysningsrunde

Enova mottok 13 søknader i forrige konkurranse som hadde søknadsfrist 16. mars 2018. 11 prosjekter fikk støtte.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner.
Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.

Hvem kan få støtte?

Enova søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år.

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Frister og tidsplan

Søknadsfristen er 21. september 2018 kl. 15.00. Enova planlegger å gi tilsagn i løpet av desember 2018. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges. Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort

Enova planlegger også en ny utlysningsrunde i januar 2019, med søknadsfrist i mars 2019.

Invitasjon til informasjonsmøte

I forbindelse med utlysningen inviterer Enova til et åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å sende inn søknad. Møtet holdes på Park Inn by Radisson Oslo Airport 21. august 2018.

Påmelding informasjonsmøte om støtte til landstrøm:

Enova inviterer til et åpent informasjonsmøte for aktører som vurderer å sende inn søknad.

Tid: Tirsdag 21.august kl. 10:00- ca. 13:00

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport

Meld deg på