Meny
Lanseringswebinar Grønt landtransportprogram Foto: NHO

Publisert
11.March.2021

Lanseringswebinar Grønt landtransportprogram

Næringstransport uten utslipp – er det mulig, og hvordan? Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hva er teknologistatus for ulike kjøretøygrupper? Hva koster det å omstille seg – og hvor er barrierene? Hvilke ordninger finns for hjelp og støtte?

11. mars lanserer NHO, i samarbeid med en organisasjoner, Grønt landtransportprogram. På lanseringswebinaret får du svar på mange spørsmål, og inspirasjon til hva du kan gjøre.

Du møter:

I tillegg til Grønt landtransportprogram møter du blant annet:

  • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
  • Transportøkonomisk Institutt, Erik Figenbaum og Inger Beate Hovi
  • Miljøstiftelsen ZERO, Christine Holtan Bøgh – fagansvarlig transport
  • Enova SF, Gunnel Fottland – markedssjef transport
  • Grønt skipsfartprogram, Narve Mjøs – direktør
  • Asko, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift, Partifrakt, NCC, Posten Norge, Tide buss,  Becker AS  og flere bedrifter
  • Felleskjøpet Agri og Maskinentreprenørenes Forbund
  • Bonde og landbruksrådgiver Jogeir Agjeld

Møteleder: Aslak Bonde

Hva er Grønt landtransportprogram?

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning.

Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.

Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

Grønt landtransportprogram  

Stream