Meny
Leder det Europeiske markedet for elektriske lastebiler Foto: Volvo Trucks

Publisert
18.February.2022

Leder det Europeiske markedet for elektriske lastebiler

Ny statistikk viser at Volvo var markedsleder for tunge helelektriske lastebiler i Europa i 2021, med en markedsandel på 42 prosent. I 2021 tok selskapet imot ordre, inkludert intensjonsavtaler, på mer enn 1100 elektriske lastebiler på verdensbasis.

Den internasjonale lastebilindustrien gjennomgår en omveltning mot mer bærekraftig transport samtidig som salget av tunge batterielektriske lastebiler er i ferd med å ta seg opp, med Europa i ledelsen. Et økende antall tunge helelektriske lastebiler er nå satt i kommersiell drift.

Statistikk fra markedsanalysegruppen IHS Markit viser at det ble registrert 346 elektriske lastebiler (≥16 tonn) i Europa i 2021 – en økning på 193 prosent fra 2020. Volvo Trucks har den største andelen av markedet med 42 prosent. De europeiske landene med flest elektriske lastebiler registrert (≥16 tonn) er Sveits, Norge, Sverige og Nederland.*

– Vi er fast bestemt på å være pådriver for den elektriske lastebilrevolusjonen, og vår markedsledende stilling i Europa er bevis på at vi gjør akkurat det. Selv om volumene fremdeles er lave ser vi en raskt voksende interesse, både i Europa, Nord-Amerika og i andre deler av verden. I 2021 tok vi imot ordre på 1100 lastebiler i 20 land, inkludert intensjonsavtaler. Jeg er overbevist om at det blir en viktig konkurransefordel å kunne tilby elektrisk, utslippsfri transport, sier Roger Alm, administrerende direktør i Volvo Trucks.

Volvo Trucks startet serieproduksjon av elektriske lastebiler i 2019, som et av de første lastebilmerkene i verden. Når produksjonen av de tunge helelektriske modellene Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX starter til høsten vil Volvo ha det mest komplette elektriske modellutvalget i verden. Volvo har levert elektriske kjøretøy til et vidt spekter av kunder i Europa, Nord-Amerika og Australia. Selskapet har som målsetning at halvparten av lastebilsalget skal være elektrisk innen 2030.

– Tallene viser tydelig at vi har kommet godt i gang med salget. Med det bredere elektriske modellutvalget er det mulig å elektrifisere en stor del av tungtransport på veien. Denne andelen vil vokse etter hvert som avstanden elektriske lastebiler kan kjøre øker og ladeinfrastrukturen for tunge lastebiler blir enda bedre, påpeker Roger Alm.

Volvo Trucks leder an i Norge

Per januar har Volvo Trucks registrert flest elektriske lastebiler i det norske markedet og er med det markedsleder.

– Så langt har tilbakemeldingene fra de norske kundene vært gode og vi har kommet godt i gang i 2022, sier Karstein Ahlin, administrerende direktør i Volvo Norge AS. Vi har en god og sterkt voksende ordrebok, og kundene gir tydelige signaler om at de er med på det grønne skiftet i vår bransje.

I løpet av kort tid vil de første tunge lastebilene være å se på norske veier.

Statistikk over antall registrerte elektriske lastebiler (≥16 tonn) i Europa unntatt Storbritannia i 2021, i henhold til IHS Markit.

 

Land 2021
Sveits 77
Norge 56
Sverige 47
Nederland 42
Tyskland 37
Frankrike 25
Danmark 21
Spania 11
Italia 9
Ungarn 7
Polen 4
Belgia 3
Tsjekkia 2
Finland 2
Irland 2
Østerike 1
Totalt 346

 

Fakta om Volvos elektriske lastebiler:

  • Volvo Trucks har fem (seks inkludert Volvo VNR for det Nordamerikanske markedet) helelektriske lastebilmodeller for å dekke et vidt spekter av transportbehov.
  • Volvo FH, FM og FMX Electric er tunge lastebiler med totalvekt opptil 44 tonn. De er i salg i Europa og produksjon starter i andre halvår 2022.
  • Serieproduksjon av Volvo FL og FE Electric for bydistribusjon og avfallshåndtering startet i 2019 i Europa.
  • Produksjon av Volvo VNR Electric for Nord-Amerika startet i 2021.

 

* Kilde: IHS Markit, ihsmarkit.com. Europa ekskludert Storbritannia.