Meny
Legger til rette for elektrisk transport Foto: Krister Sørbø / REDINK

Publisert
05.June.2020

Legger til rette for elektrisk transport

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Landbasert transport står for 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Mens privatbilismen er i ferd med å bli elektrifisert har godstransport økt utslippene jevnlig de siste tretti årene. Skal Norge klare sin forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 må det gripes fatt i transportsektoren. Forumet vil arbeide bredt: Med tungtransport, elektrifisering på byggeplasser, i landbruket og etter hvert luftfart.

– Norge har forpliktet seg til tøffe endringer i utslipp av klimagasser. Det er vanskelig å se at vi kan klare dette uten at transportsektoren elektrifiseres. Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading og kommunikasjon på plass, som ikke er godt nok til stede i dag. NEK har derfor etablert Eltransportforum for å samle de berørte aktørene. Sammen skal vi finne løsninger som alle kan akseptere slik at transportsektoren kan elektrifiseres, forteller Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Eltransportforum

NEK er en nøytral organisasjon som har lang erfaring i å bringe aktører sammen og skape enighet. Blant annet har man tidligere etablert Elbilforum og Landsstrømsforum, i tillegg til sitt ordinære standardiseringsarbeid. Eltransportforum er NEKs nye initiativ for å skape en arena for aktørene, som er berørt i en infrastruktur for lading av kjøretøy. Forumet vil vedta prinsippbeslutninger og gi innspill til både norsk og internasjonal standardisering.

– Skal 850.000 busser, lastebiler, varebiler, trailere og landbrukskjøretøy elektrifiseres må aktørene ha forutsigbarhet. En situasjon med flere ulike løsninger vil sparke beina under elektrifisering. Det er min påstand at elektrifisering får vi ikke til uten samhandling mellom interessentene og konsensus for løsninger. Skape konsensus er nettopp NEKs spisskompetanse, avslutter Aanensen.