Meny
Leverer miljøvennlig bilvaskekjemi for nordiske forhold

Publisert
04.April.2016

Leverer miljøvennlig bilvaskekjemi for nordiske forhold

Kärcher har nå sertifisert fem produkter for profesjonell bilvask i henhold til kravene fra miljømerket Svanen.

Produktene som i 2015 ble svanemerket er Autoshampo, Bilshampo med glans, Forvask bil + (avfettingsmiddel), Høytrykksvask, og Vindusspylervæskekonsentrat. Foruten vindusspylervæsken kan disse produktene benyttes i både bilvaskemaskiner og selvvask, samt påføres manuelt ved rengjøring med høytrykksvasker.

Helse- og miljøkrav

Svanemerket har strenge helse- og miljøkrav til alle kjemikalier som inngår i produktene som sertifiseres, og forbyr kreftfremkallende stoffer, stoffer som kan endre kroppens celler eller skade forplantningsevnen, alle typer nanopartikler, giftige og tungt nedbrytbare stoffer m.m. Svanemerkede bil- og båtpleiemidler omfatter bl.a. avfettingsmidler, shampo, spylervæsker, voks og poleringsmidler.

[img id=”2″]

De har like god eller bedre funksjon enn konkurrerende produkter, men inneholder stoffer som har minimal påvirkning på helse og miljø. Brukerne skal også informeres om beste måte å vaske bilen eller båten på, f.eks. gjennom dosering eller valg av vaskeplass. I tillegg er det krav til emballasjen. Alle virksomheter som benytter potensielt helse- og miljøfarlige kjemikalier har substitusjonsplikt som innebærer at de er pålagt å vurdere mulighet for å bytte til mindre skadelige kjemikalier.

Bilvask

Bilvask er nemlig en betydelig kilde til utslipp av skadelige miljøgifter. I Norge er det 2,5 millioner personbiler, og nordmenn bruker 10 000 000 m³ vann i året ved vask av bil. Opp til 100 000 tonn med kjemikalier som inneholder bl.a. sink, kadmium og kobber renner ut i norske vassdrag sammen med smusset som vaskes av bilen, og finner veien inn i næringskjeden gjennom f.eks. fisken vi spiser og gjødselen i matproduksjon.

[img id=”1″]

Dette er giftige stoffer, og derfor er egenskaper som biologisk nedbrytbarhet, bioakkumulerbarhet og giftighet overfor vannlevende organismer viktige miljøparametere for alle innholdsstoffer i rengjøringsmidler. Kärchers produkter har disse egenskapene.

Rengjøringsmidlenes miljøpåvirkning avhenger av hvor og hvordan produktene brukes, og hvorvidt de brukes av private kunder eller i profesjonelle bilvaskeanlegg. Det stilles andre krav til profesjonelle bilvaskeanlegg, som bl.a. må overholde utslippskrav som f.eks. utslipp av vaskevann i oljeutskiller. I tillegg gir det nordiske klimaets fire årstider utfordringer for leverandører av kjemi.

– Valg av riktig kjemi for best mulig vaskeresultat krever både god og riktig kompetanse, og den har vi, sier Jan Terje Nikolaisen, kategorisjef for bilvask hos Kärcher.