Meny
Litra Gruppen velger SaaS-løsning fra Unit4

Publisert
29.August.2017

Litra Gruppen velger SaaS-løsning fra Unit4

Allerede i 1917 begynte de første bilene fra Gausdal Bilselskap AS å rulle på veiene i Gausdalsbygdene. 100 år senere er Litra Gruppen et av Norges største privateide selskap innen veitransport med over 550 ansatte og 275 kjøretøyer.

Fra å ha fokusert på gods- og persontrafikk i nærområdet driver man i dag en diversifisert virksomhet over hele Norge og Sverige med hovedvekt på termo-, tank- og gasstransport. Konsernet består i dag av syv datterselskap og for å støtte disse har man organisert seg som et Shared Service Center med økonomi- og lønnstjenester sentralisert til hovedkontoret i Lillehammer.

Til tross for at 75 % av all innenlandsk transport går på vei så har bransjen i mange år slitt med pressede marginer grunnet høyere drivstoffpriser og økt konkurranse fra utlandet. I tillegg kommer samfunnets økende interesse for et bærekraftig miljø, hvilket betyr at også denne bransjen står ovenfor et grønt skifte.

For å være konkurransedyktige også de neste hundre årene, besluttet Litra å anskaffe et nytt økonomisystem. Tidligere hadde man en fragmentert systemportefølje som ikke lenger dekte virksomhetens behov, spesielt med hensyn til å gi god styringsinformasjon og støtte videre vekst.

Kjører årlig mer enn 30 millioner kilometer

Lastebilene fra Litra kjører årlig mer enn 30 millioner kilometer. Da sier det seg selv at det er viktig med stålkontroll på kostnad per kjørte kilometer. For å oppnå dette ønsket man et moderne økonomisystem som var basert på en solid plattform og som kunne sammenstille data fra mange forskjellige forsystem.

– Litra skal utstråle soliditet og langsiktighet i forhold til kundene, samarbeidspartnere og omgivelsen. Da er vi helt avhengig av en leverandør som leverer en solid og fremtidsrettet plattform. Med bakgrunn i dette falt valget på Unit4. Og vi er helt trygge på at Unit4 vil være en god samarbeidspartner i den kommende vekstfasen Litra skal gjennom, sier Anders Brenningen, Vise adm.dir. Konsern.

– Takket være Unit4 Business World On!s fleksible databasemodell, som muliggjør at selskapet selv kan endre de fleste prosessene i systemet fortløpende, er Litra godt posisjonert for fremtidig vekst og organisatoriske endringer, sier ansvarlig selger i Unit4, Samuel Andersson.