Meny
LPG vil ikke bli solgt i Norge

Publisert
30.November.2015

LPG vil ikke bli solgt i Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet bestemt at det skal innføres veibruksavgift på LPG (propan brukt som drivstoff). Det betyr en økning på pumpeprisen på 3,5kr/liter. Med dette er det klart at mange av landets 140 fyllestasjoner for LPG vil legge ned.

Dette er en kommentar fra Flogas Norge.

Regjeringen sørger dermed for at verdens reneste drivstoff til forbrenningsmotorer – propan fra fornybare råvarer – ikke vil finne veien til norske biler når dette i fremtiden blir tilgjengelig. I praksis vil biler som i dag fyller propan på tanken isteden måtte fylle bensin som forurenser mer i form av blant annet CO2, NOX og sotpartikler.

Veibruksavgift på naturgass og LPG

Beslutningen om innføring av veibruksavgift på naturgass og LPG er tvunget igjennom i regjeringsforhandlingene av miljøpartiet Venstre godt hjulpet av lobbyvirksomhet fra Zero, til store protester fra alle høringsinstanser med kompetanse på gass og biogass.

[img id=”1″]

I det nye statsbudsjettet er NOX-komponenten i engangsavgiften økt. Dette er et positivt signal for å få bukt med lokal luftforurensning. Undertegnede stiller seg likevel undrende til at regjeringen ikke samtidig har innført en partikkel-komponent i engangsavgiften. Det burde etter dieselgate-skandalen være klart for alle at partikkelutslipp og NOX er motortekniske motsetninger som må sees på under ett for at man skal få bukt med de alvorlige problemene med lokal luftforurensning.  En partikkel-komponent må innføres sammen med NOX-komponenten for å vise at man gjennomfører tiltak for å redusere tallet på 9.000 mennesker som antas å dø for tidlig i Norden pga. partikkelutslipp.

Hva mer er vi overrasket over?

EU-direktiv 2014/94/EU fra oktober 2014 beskriver behovet for en koordinert utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff i hele Europa.  Å innføre rammebetingelser som fører til nedleggelse av den eksisterende infrastrukturen i Norge harmoniserer dårlig med dette direktivet.

Selv om blekket knapt er tørt på neste års statsbudsjett er det ikke for sent å ombestemme seg. Alle kan ta feil. Men de beste blant oss er de som tør å innrømme det. Ikke innfør veibruksavgift på LPG. Det er ingen skam å snu.