Meny
«Lurebru» var luresak – flo og fjære gir ingen høydeforskjell

Publisert
07.December.2018

«Lurebru» var luresak – flo og fjære gir ingen høydeforskjell

Nye målinger slår fast at vegen under jernbanebrua på E6 ved Setså i Saltdal i Nordland ikke beveger seg – slik Lastebileierforbundet hevdet nylig.

For et par uker siden fortalte NRK Nordland at høyden på undergangen på E6 ved Setså i Nordland beveger seg med flo og fjære, og at høydeforskjellen kunne være så mye som ti centimeter. Norges Lastebileierforbund karakteriserte brua som en felle, og saken om «lurebrua» i Nordland spredte seg til nettaviser og fagblader over hele landet.

Nye målinger

– Påstanden om at undergangen beveger seg, er tilbakevist av Statens vegvesen flere ganger. Likevel valgte vi å foreta nye målinger 22. og 26. november. Disse slår fast at høyden er konstant, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen i Nordland.

De nye undersøkelsene er gjennomført av landmålere fra Statens vegvesen på to tidspunkt rundt maks høyvann og to tidspunkt ved maks lavvann på fire punker i kjørebanen. Høydene ble målt med teleskopstang, i tillegg til at høyden på havnivået ble registrert med GPS. Målingene viser et avvik på maks 15 millimeter på ett av punktene, som anses som normal variasjon ut fra avlesningsnøyaktighet, avvik fra lodd og temperaturforskjeller.

– Det er altså ingen grunn til å bruke tidevannstabellen når man kjører på vegene i Nordland, sier Kjell Skjerve.

Fake news?

Han vil likevel ikke karakterisere saken om «lurebrua i Nordland» som Fake news.

– Jeg tror ikke noen bevisst har ønsket å lage en luresak. Men det er tankevekkende at en havforsker som uttaler seg på generelt grunnlag om at trykket i grunnvannet kan påvirke vegbanen, blir tillagt større vekt enn ekspertene i Statens vegvesen som har inngående kunnskap om det konkrete stedet og følger forholdene på vegen daglig, mener Kjell Skjerve.

Han mener påstanden om at vegbanen plutselig beveger seg opptil ti centimeter flere ganger i døgnet, er såpass usannsynlig at det burde ringe en bjelle.

– Dette er et krevende punkt på E6, hvor det skjer en del uhell. Men som for andre trafikkuhell, kan man ikke skylde på at vegen beveger seg, sier Kjell Skjerve.

Sikkerhetsmargin

Han påpeker at skiltet makshøyde på stedet er 4,10 meter, og det innebærer at det ikke er tillatt å kjøre med høyere last. Det er dermed en betydelig sikkerhetsmargin til det laveste punktet på undergangen som er målt til 4,330 meter.

– Vi er enig med Lastebileierforbundet i at Setsåundergangen er en flaskehals som bør utbedres. Derfor er Statens vegvesen i gang med en helhetlig plan for hele strekningen mellom Rognan og Fauske for å se på løsninger og kostnader for å prioritere tiltak. I mellomtida må trafikantene forholde seg til den faktiske høyden. Den er heldigvis fast og forutsigbar.