Meny
Må ha høye klimaambisjoner for kystruta

Publisert
03.April.2018

Må ha høye klimaambisjoner for kystruta

– Kystruta er en av Norges største turistattraksjoner, og bør være et utstillingsvindu der norsk maritim næring kan vise seg frem som bransjeledende på maritime nullutslippsløsninger.

Det er også Norges største transportanbud, noe som må forplikte aktørene til å komme opp med løsninger som får frem utslippsfrie skip og kutter utslipp frem mot 2030, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Utslippsfri turisme kan bli en viktig næring for Norge. Det er naturlig at Kystruten, med anløp i noen av Norges flotteste natur- og turistattraksjoner, skjer med lavest mulig utslipp.

– Anbudet gjelder til 2030. Hydrogen- og batteriutviklingen skyter fart, så det vil være naturlig å fase inn ny utslippsfri teknologi etterhvert som den blir tilgjengelig. Når Havila skal bygge fire nye skip, vil vi utfordre dem til å realisere skip med nullutslippsløsninger. Hurtigruten har klimaambisjoner, og det blir spennende å se hva de kan få ut av ombygging av sine skip.