Meny
Må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge Foto: NLF

Publisert
12.February.2018

Må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge

Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet.

Regelverket gjelder innenfor EØS-området i tillegg til Sveits. Hvis du kjører til, fra, innad i eller mellom land som ligger utenfor EØS-området, gjelder AETR-avtalen. Reglene er i det store og hele like de reglene som gjelder innenfor EU/ EØS.

Førere av lastebiler og busser omfattes av reglene.

Regelverket i korte trekk

Daglig kjøreperiode:

Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause
Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile

Døgnhvile:

Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn
Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler
Ukentlig kjøreperiode:

Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)
Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører)
Ukehvil:

Senest etter seks døgn skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer
Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende hvileperiode)

Fartsskriver registrerer riktig kjøretid

Er du omfattet av kjøre- og hviletidsregelverket skal du ha fartsskriver i kjøretøyet. Fartsskriveren holder styr på kjøretiden og sikrer at du vet når du skal ta pause. Har kjøretøyet digital fartsskriver må du ha et sjåførkort. Difaskortene må bestilles på trafikkstasjonen.

Har kjøretøyet analog fartsskriver må du ha diagramskiver som skiftes ut når den daglige kjøreperioden er over.

Hensikten med regelverket er å ivareta trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, samt ivareta sjåførens arbeidsforhold.