Meny
MAN fremskynder tidsplanen for null-utslipps lastebiler Prototype av MANs elektriske lastebil. Fra venstre: Hubert Aiwanger, Bayerns økonomiminister, Alexander Vlaskamp, toppsjef for MAN Truck & Bus, Dr. Markus Söder, ministerpresident i Bayern, og dr. Frederik Zohm, teknisk direktør for MAN Truck & Bus. Foto: MAN Truck & Bus

Publisert
23.February.2022

MAN fremskynder tidsplanen for null-utslipps lastebiler

MAN Truck & Bus fremskynder overgangen til null-utslipps lastebiler. Produksjonen av MANs tunge el-lastebiler skal etter planen gå i gang allerede i starten av 2024, med en omgående levering av de første 200 kjøretøyene. Det er nesten ett år tidligere enn den opprinnelige planen.

Nå er den første prototype presentert i Nürnberg for offentligheten. I tillegg til de nye utslippsfrie lastebilene utvikler MAN også omfattende eMobility-løsninger som skal hjelpe kundene med overgangen til elektriske kjøretøy.

– Vi skal fremdrive elektrifiseringen av våre kjøretøy enda raskere. Overgangen til elektrisk mobilitet vil imidlertid kun lykkes hvis vi støtter våre kunder i denne prosessen og overbeviser dem om fordelene. For dette formålet skaper vi integrerte digitale løsninger og lademuligheter,” forklarer Alexander Vlaskamp, toppsjef for MAN Truck & Bus-konsernet.

I tillegg til å øke produksjonen av elektriske kjøretøy er MAN i gang med å intensivere sin forskning rundt hydrogen.

Til dette formålet har den bayerske ministerpresident Markus Söder og den bayerske økonomiminister Hubert Aiwanger presentert en finansieringsgaranti på 8,5 millioner euro til prosjektet ”Bayern flåten”. I 2024 skal MAN-lastbiler med hydrogendrevne brenselsceller bevise sin bærekraft hos fem kunder i Bayern.

”Fremtiden starter nå – Vi baner veien for null-utslipp” Under dette mottoet har den München-baserte produsenten av nyttekjøretøy, MAN Truck & Bus, mottatt representanter fra politikk, vitenskap og industri i Nürnberg for å presentere en kommende serieprodusert elektrisk lastebil og for å gi startsignalet til et viktig, fremtidig hydrogenprosjekt.

Alexander Vlaskamp, toppsjef for MAN Truck & Bus-konsernet, uttalte ved arrangementet:

– MAN akselererer sin overgang og tar store skritt mot utslippsfrie kjøretøy. Vårt hovedfokus hos MAN og i TRATON Group ligger på batteri-elektriske motorer. De danner grunnlaget for våre tunge el-lastebiler som vi lanserer på markedet fra 2024. Først når tilstrekkelig mengde grønn hydrogen og tilhørende infrastruktur er tilgjengelig et godt stykke etter 2030, forventer vi å bruke H2-lastebiler på utvalgte innsatsområder. Det er grunnen til at vi forsker på hydrogen, og finansieringen fra delstaten Bayern gjør oss i stand til å bygge opp ytterligere ekspertise på dette området.

MAN-toppsjef Alexander Vlaskamp meddelte også ved arrangementet at de første 200 el-lastbilene vil bli bygd i begynnelsen av 2024. De batterielektriske lastebilene vil deretter rulle av produksjonslinjen på MANs viktigste e-mobilitetsfabrikk i München. I tillegg skal merverdien for batterielektriske nyttekjøretøy økes med ”in house” montering av batteripakker. Det er tydelig: MAN øker tempoet i overgangen til fossilfri fremdrift og gjør seg klar til en utslippsfri fremtid for vare- og passasjertransport.

”Bayern-flåten”

Dette omfatter også en ytterligere oppbygging av kompetanse innenfor hydrogenteknologi. Delstaten Bayern finansierer forskningsprosjektet “Bavarian Fleet” som en del av sin egen hydrogenstrategi og påskynder dermed kompetanseutviklingen. Finansieringen beløper seg til 8,5 millioner euro.

I dette prosjektet utvikler MAN en brenselscelle-lastebil sammen med sine industrielle partnere Bosch, Faurecia og ZF. Denne lastebilen vil bli levert til fem kunder i midten av 2024. Virksomhetene BayWa, DB Schenker, GRESS Spedition, Rhenus Logistics og Spedition Dettendorfer vil teste disse hydrogendrevne brenselscelle-lastebilene i sin daglige drift i ett år. Med dagens økonomiske støtteerklæring fra ministerpresident Markus Söder og økonomiminister Hubert Aiwanger skyter prosjektet fart.

Nullutslipp: Teknologi og sammenligning

Det faktum at batterielektrisk teknologi og hydrogendrevne brenselscelle-løsninger går hånd i hånd rent teknologisk og støtter hverandre, ble understreket av MAN med den første presentasjon av den batterielektriske prototypen basert på den nye MAN Truck Generation. Elmotoren, som henter sin energi fra batterier, er utgangspunktet. BEV (Battery Electric Vehicles) har allerede den grunnleggende teknologien som kombinerer kundenes krav til kostnadsoptimerte, praktiske løsninger med streben etter bærekraft og klimanøytralitet i MANs lastebiler, busser og varebiler. Som et supplement til dette kan lastebiler og busser med H2 brenselsceller benyttes videre fremover, ettersom disse er basert på BEV-drivlinjen, men hvor en stor del av tunge batteripakker kan erstattes med lettere hydrogentanker og brenselsceller.

Nyttekjøretøy med brenselsceller har med nåværende teknologi en lengre rekkevidde enn batterielektriske kjøretøy, men energikostnadene ved hydrogen er fortsatt vesentlig høyere. Kostnadsfordelen ved batterielektriske lastebiler er nøkkelen til en rask overgang til el-lastebiler som er nødvendig for å kunne tilfredsstille transportsektorens klimamål. Drivstoff- eller energikostnadene utgjør den den største andelen av de samlede eierkostnadene (TCO) for nyttekjøretøy i intensivt bruk.

Dessuten er utviklingen av en lade-infrastruktur fortsatt en vesentlig faktor for overgangen innenfor transportindustrien. Her er politisk støtte helt nødvendig. TRATON Group, morselskapet til MAN Truck & Bus, vil også bidra til dette. TRATON ønsker å hjelpe til med å etablere et høykapasitets ladenettverk i Europa som en del av et Joint Venture.

En annen årsak til at hydrogen først på et senere stadium blir aktuelt, er at grønn hydrogen ikke vil være tilgjengelig i tilstrekkelige mengder i den nærmeste fremtid og sannsynligvis i første omgang vil bli benyttet av industrier som produserer stål eller kjemikalier.

Elektrisk mobilitet i lastebilsektoren

MAN har vist sin fremtidige eTruck for første gang. Konseptet vil dekke størstedelen av de bruksområder som transportsektoren har. MAN ser tilbudet om eConsulting som avgjørende for kundenes overgang til fossilfri drift gjennom å gjøre bærekraftig transport enkel for brukerne. For en vellykket konvertering fra diesel til BEV er en omfattende analyse av kundenes behov nødvendig lenge før anskaffelse av en elektrisk lastebil. Etter en beslutning om en el-lastebil dekker eConsulting deretter driftsfasen, inklusive kostnadsoptimering, ruteanalyse, flåteoptimering og ladeinfrastruktur.

Produksjon av batteripakker

En sentral del på veien mot utslippsfri kjøring er kjøretøyets batterier. MAN begynte å bygge opp sin egen ekspertise innenfor montering av batteripakker allerede våren 2021. Kjernen for dette er ”eMobility Technical Center” på Nürnberg-fabrikken, hvor de første batteripakker til testkjøretøyene siden er blitt tilvirket i en egen særskilt produksjon.

Batteripakkene er de største enheter produsert til nyttekjøretøy. Battericellene er integrert og styrt i batteripakkene. I den serieproduserte bybussen MAN Lion’s City E har en batteripakke en kapasitet på 80 kWh. Seks batteripakker er for øyeblikket montert i den 12 meter lange bybussen, noe som gir en rekkevidde på inntil 350 km. Ved en effektivitets-test i mai 2021 viste MAN Lion’s City E på imponerende vis at den kan oppnå en betydelig større rekkevidde under optimale driftsforhold. På 24 timer kjørte MANs elbuss 550 kilometer på en offentlig busslinje i München – uten mellomlading. MANs elektriske elbuss-løsning viste hvilke rekkevidder som er mulig allerede i dag, samt at dette avhenger av påvirkningsfaktorer som topografi, kjørestil og bruk av varme og ventilasjon.