Meny
Med fokus på grønn strøm Foto: Jungheinrich

Publisert
03.March.2021

Med fokus på grønn strøm

Alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland vil med umiddelbar virkning drives utelukkende med grønn strøm. Dette inkluderer også selskapets seks tyske fabrikker.

Alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland, inkludert selskapets seks tyske produksjonsanlegg, vil med umiddelbar virkning drives med fornybar energi. Overgangen til grønn strøm vil også komme for de utenlandske avdelingene. Samtidig har Jungheinrich begynt å generere sin egen solenergi og utstyre avdelingene med solcelleanlegg.

Ved å bytte til fornybar energi har konsernet redusert sine årlige klimagassutslipp med omtrent 15 500 tonn CO2 bare i Tyskland. Dette er et viktig skritt i retning av et klimanøytralt mål.

I konsernstrategien som ble presentert i november i fjor, sto bærekraft og ambisiøse mål i sentrum. Å bli klimanøytral er ett av disse målene. Konsernet har tatt et stort skritt i denne retningen gjennom overgangen til kjøp av grønn strøm for alle sine avdelinger i Tyskland.

– Klimaendringer er ett av de viktigste temaene i vår tid, og Jungheinrich har satt seg som mål å ta en ledende rolle i kampen mot global oppvarming. Overgangen til fornybare energikilder for å dekke våre strømbehov er et viktig bidrag til mer bærekraft, sier Jungheinrich sin styreleder Dr. Lars Brzoska.

Neste trinn er en planlagt overgang til grønn strøm hos Jungheinrich-avdelinger i utlandet. Samtidig har konsernet begynt å utstyre sine avdelinger med solcelleanlegg, slik at de også i fremtiden kan generere sin egen strøm. Siden midten av februar driver Jungheinrich sitt første anlegg på taket av fabrikken i Moosburg, Bayern. Konsernets hovedkvarter i Hamburg-Wandsbek vil bli utstyrt med solcellepaneler i løpet av inneværende år. Tilsvarende prosjekter i andre avdelinger er under planlegging og vil iverksettes fortløpende.

I 2019 hadde produksjonsanleggene og datterselskapene i Tyskland et strømforbruk på til sammen 45 600 000 kilowattimer. Ved å unngå bruk av elektrisitet fra fossile energikilder, som brun- og steinkull eller naturgass, reduserer selskapet nå sine utslipp fra strømforbruk i Tyskland til null. Sammenlignet med den ordinære energimiksen reduserer Jungheinrich dermed sitt årlige CO2-utslipp med omtrent 15 500 tonn. Til sammenligning ville 1800 fotballbaner med blandet skog være nødvendig for å fjerne denne mengden CO2-utslipp fra atmosfæren innen ett år. Rundt 69 % av Jungheinrich sine globale CO2-utslipp fra strømforbruk har tidligere kommet fra Tyskland. Den landsomfattende overgangen til fornybare energikilder har gjort det mulig for konsernet å redusere sitt globale miljøavtrykk.

Livssyklusen til trucken blir også forbedret gjennom overgangen til produksjon med grønn strøm. Omtrent elleve prosent av energien som en elektrisk truck bruker i løpet av livssyklusen, stammer fra produksjonen.

– For oss starter ansvaret for produktet mange trinn før produksjonen. Som en del av vår strategi 2025+, intensiverer vi aktivitetene våre for å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig. Dette inkluderer også innkjøp av energi. Det gjør at vi kan skape bærekraftig verdi for våre kunder, våre ansatte, våre aksjonærer, våre forretningspartnere og samfunnet generelt, forklarer Dr. Brzoska.

I desember 2020 sluttet Jungheinrich seg til initiativet “50 Sustainability & Climate Leaders”. Dette er et initiativ fra grupper fra forskjellige sektorer som har en ledende rolle i kampen mot klimaendringer og som ønsker å bidra til å oppnå de 17 bærekraftmålene som er utarbeidet av FN.