Meny
Mer effektiv godkjenning av tungbiler

Publisert
28.March.2018

Mer effektiv godkjenning av tungbiler

Hvert år blir 7 000 tunge kjøretøy førstegangsgodkjent. Nå sentraliseres og effektiviseres godkjenningsordningen, og dette er positivt både for bransjen og for Vegvesenet.

Tunge kjøretøy må gjennom en grundig førstegangs godkjenning, både av dokumentasjon og av selve kjøretøyet før det kan registreres. Til nå har kjøretøy og dokumentasjon blitt kontrollert samtidig ved fremstilling i kontrollhallen. I tilfeller der dokumentasjonen ikke har vært tilstrekkelig, har kjøretøyet fått negativt vedtak og må fremstilles på nytt.

Pilotprosjektet var så vellykket at vi nå implementerer denne ordningen på landsbasis.

– Bjørn Inge Olberg

Dette er lite effektivt både for kundene og for Statens vegvesen. Etter innspill fra bransjen bestemte derfor Vegdirektoratet seg for å se på om det var mulig å gjøre dette på en mer effektiv måte for begge parter.

700 godkjenninger i pilotprosjekt

– I 2016 gjennomførte vi et pilotprosjekt med over 700 godkjenninger der dokumentene ble sendt inn, gjennomgått og godkjent før kjøretøyet kom inn til fysisk kontroll. Pilotprosjektet var så vellykket at vi nå implementerer denne ordningen på landsbasis i løpet av 2018 og 2019, sier prosjektleder Bjørn Inge Olberg i Statens vegvesen.

I løpet av 2017 har det blitt utviklet en elektronisk løsning for dokumentinnsending som er plassert under vegvesen.no/dinside/kjøretøy. Samtidig er det også blitt mulig for bedrifter å bestille time for kjøretøykontroll.

Endret godkjenningsprosess

Kort fortalt går den nye ordningen ut på at alle som skal godkjenne et tungt kjøretøy for første gang, sender inn dokumentasjon elektronisk før fremstilling av kjøretøyet for hallkontroll. Når kjøretøyet først kommer til hallkontroll, så er dokumentasjonen gjennomgått og godkjent. Ordningen gir en mer effektiv teknisk kontroll av kjøretøyet og bidrar til økt kvalitet og bedre utnyttelse av kontrollhallene.

– Denne ordningen er mer effektiv både for oss og for bransjen. Det blir førstegangsgodkjent om lag 7 000 tunge kjøretøy hvert år, sier Olberg.

I tidligere ordning måtte så mye som 14 prosent av kjøretøyene som var til førstegangs godkjenning, vises på nytt fordi dokumentasjonen som fulgte kjøretøyet ikke var tilstrekkelig. I pilotprosjektet var det kun 0,2 prosent av kjøretøyene som måtte vises på nytt.

Denne ordningen er mer effektiv både for oss og for bransjen.

– Bjørn Inge Olberg

– Sentralisert dokumentgodkjenning bidrar til en større likebehandling med hensyn til krav om dokumentasjon og kjøretøyenes utforming. Tidligere har praksisen variert noe mellom trafikkstasjonene, og det er uheldig. Regelverket må praktiseres mest mulig likt for alle, det gir også forutsigbarhet for kundene, sier Olberg.

Pilotene først

Trafikkstasjonene som var med i pilotprosjektet vil være de første som tar i bruk ordningen. Fra mai vil derfor sentralisert dokumentgodkjenning bli obligatorisk ved Gjøvik, Jessheim, Hafslund, Hønefoss, Drammen og Tønsberg trafikkstasjoner. Målet er at denne ordningen skal være godt innarbeidet på alle trafikkstasjoner i hele landet innen mars 2019.