Meny
Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

Publisert
16.October.2018

Mer fleksibel lysregulering kan gi kortere køer

For første gang i Norge testes en ny lysregulering på gangfelt. Blinkende gult lys tillater biler å krysse gangfeltet – men aldri når det er fotgjengere i veien.

Ved å gi bilistene mindre tid med et rent rødt lys åpnes for en periode med gul blink. Når lyset blinker gult, er det opp til førerne å vurdere om de kan kjøre. Bilene kan krysse dersom det ikke er fotgjengere i fotgjengerfeltet. Etter gul blink kommer fortsatt grønt lys.

For fotgjengerne er det ikke store endringer – det er fortsatt grønn mann som signaliserer at de kan passere som normalt. Men dersom lyset skifter over til gul blink kan de fortsatt krysse gangfeltet, bilene må pent vente til fotgjengerne er over.

Bilførerne får med andre ord et større ansvar for å sjekke at det er klart og forsvarlig å krysse fotgjengerfeltet.

Kostnadseffektivt og tidsbesparende

Det røde lyset for bilistene er kortet ned med hele syv sekunder. Dette kan bidra til mindre bilkøer i området.

— Vi tror det vil redusere ventetiden for bilene betraktelig å ha en kortere periode med rødt lys, samtidig som vi ivaretar alle trafikantgruppers sikkerhet. Løsningen vil i tillegg være meget kostnadseffektiv om de ønskede resultatene oppnås, understreker senioringeniør Hans Christian Heisholt i Statens vegvesen.

Mange forstod konseptet

— Det tok litt tid før vi fikk opp skiltingen, men overraskende mange forstod konseptet uten forklaring. Riggingen gikk smertefritt, og alt går som det skal, forteller Erik Haugen i Statens vegvesen.

Testingen i forbindelse med pilotprosjektet pågår i fire uker. I etterkant skal prosjektet evalueres med sammenligning av før og etter de fire ukene med testing. Prosjektet kan bli videreført om det er vellykket.