Meny
Mer gods over på sjø til utlandet NCL og Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd. - Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kjell Brataas/SD

Publisert
21.October.2020

Mer gods over på sjø til utlandet

Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd til to selskaper som driver med sjøtransport til utlandet. – Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen kan bidra til at nye og spennende sjøtransporttilbud etableres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

NCL får tilsagn om tilskudd på 24,8 millioner kroner. Selskapet frakter fersk fisk og skal opprette en ny rute mellom Stord og London og legge om to ruter til Rotterdam og Hamburg.

Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd på 25,3 millioner kroner. De skal etablere en ny rute mellom Vestlandet og Swinoujscie i Polen.

– Tilskuddet er en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering. Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud. I tillegg er det jo slik at sjøtransporten er den transportformen som gir lavest skadekostnader for samfunnet i form av blant annet ulykker, kø og klimagassutslipp, sier Hareide.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø (insentivordningen) ble etablert i 2017. Insentivordningen skal bidra til å etablere nye, samfunnsøkonomisk lønnsomme sjøtransporttilbud som ikke ville blitt etablert uten støtte. Det er en forutsetning for å få tilskudd at det nye tilbudet har en nytteeffekt for samfunnet i form av reduserte klimagassutslipp og andre skadekostnader ved at godset flyttes fra vei til sjø.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble bevilgningen økt med 25 millioner kroner, til totalt 75 millioner kroner. Regjeringen har foreslått å bevilge 31,6 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.