Meny
Miljø i fokus: Grønn levering

Publisert
15.February.2018

Miljø i fokus: Grønn levering

Oslo kommune har høye ambisjoner om å gjøre fremtidens byggeplasser fossilfrie og på sikt utslippsfrie. Målet er å redusere klimagassutslippene i Oslo med 50 prosent allerede innen 2020.

En fossilfri byggeplass vil si at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel, dette inkluderer også transport til og fra byggeplass.

Miljø i fokus

For å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp stilles det store krav til næringen og det er viktig at bedriftene tar ansvar. Optimera har daglige leveranser til et hundretalls norske byggeplasser og tar aktive grep for å redusere utslipp av klimagasser, partikler og NOX.

– Som Norges største byggevareleverandør er det viktig at vi tar vår del av ansvaret for å redusere CO2-utslipp og tilrettelegge for en mer miljøvennlig transport av byggevarer, sier transportsjef i Optimera Audun Tharaldsen.

Vi ønsker å være en foretrukket partner basert på riktige verdigrunnlag.

– Audun Tharaldsen

– Transport av byggevarer er en ve