Meny
Miljøansvar står høyt på agendaen når forbrukerne velger hjemlevering Foto: Descartes

Publisert
04.March.2022

Miljøansvar står høyt på agendaen når forbrukerne velger hjemlevering

Det er en ambivalens hos forbrukeren når det gjelder hjemlevering av innkjøpte varer. Forbrukerne elsker bekvemmeligheten ved hjemlevering, men bekymrer seg samtidig for klimaavtrykket til leveransene. Dette fremgår tydelig i en nylig utført undersøkelse fra Descartes om hjemlevering og kundetilfredshet.

73 prosent av de spurte i Norden oppga at de har leveransens klimapåvirkning i tankene når de bestiller hjemlevering på nett. Selv om mange forhandlere for tiden ser rekordhøve salgstall på nettet, bør de være klar over at kundene vil forvente mer bærekraftige leveranser med lav miljøpåvirkning. Dette gjelder spesielt for forhandlere som henvender seg til yngre målgrupper. Studien viser at forbrukerens miljøbevissthet øker jo yngre forbrukeren er, med topp nivå på 86 prosent i gruppen 18-24 år. Også i Postnords siste rapport over e-handel i Europa står miljøspørsmålet høyt på agendaen for forbrukerne. Rapporten viser blant annet at ca. 26 prosent av nordmenn aktivt velger å handle innenfor Norges grenser for å redusere klimapåvirkningen.

 Bedrifter bør se på forbrukernes økende miljøbevissthet som en mulighet til ikke bare å gjøre kundene fornøyde, men også en mulighet til å forbedre bedriftens produktivitet og resultater. Det finns flere måter å gjøre hjemlevering mer miljøvennlig – det er i dag mulig å kombinere forbedret klimapåvirkning og økt effektivitet i leveransene.

 Ulike forbrukere har ulike krav og egne verdier i forventningen til leveransen. Noen forbrukere vil for eksempel ha leveransen så raskt som mulig, andre så billig som mulig. Og nå stadig oftere på den mest miljøvennlige måten. I undersøkelsen spurte Descartes forbrukerne hvor interesserte de er i leveringsrelaterte tjenester, og de tre mest valgte leveringsalternativene hadde positive miljøkonsekvenser. Ved å samle kundens bestillinger i løpet av en uke og bruke drop box-fasiliteter, kan forhandlere redusere antall leveranser til kunden, noe som reduserer leveringskostnadene og antall kjørte kilometer. Det har altså både en positiv effekt på miljøet og forhandlerens driftskostnader.

 En annen fremgangsmåte er å benytte seg av øko-leveranser. Med økoleveranser menes leveringsalternativer som ligger innenfor eksisterende leveransevinduer og derfor krever kortere kjørestrekninger. Mindre drivstoff betyr lavere CO2-utslipp, og derfor er denne tilnærmingen et mer miljøvennlig alternativ. Takket være redusert kjørestrekning som kreves for å utføre leveransen (vanligvis ca. 20 prosent sammenlignet med standardiserte leveranser), er økoleveranser de mest CO2-besparende og mest kostnadseffektive. Det er en vinn-vinn-situasjon for både kunden og forhandleren.

Det er mulig å se en sammenheng mellom de miljøvennlige alternativene for hjemlevering og prosedyrer som gir resultater – og som dessuten skiller seg fra hvordan de fleste forhandlere jobber.

For det første må forhandlerne gå fra en stedsbasert leveringsplanlegging til ordrebasert leveringsplanlegging. Denne fremgangsmåten tar ikke bare hensyn til bestillingene til én enkelt kunde, men tar hensyn til hele kundebasen. For det andre må leveringsalternativene kunne presenteres dynamisk for kunden når de handler for å informere om leveransens miljøpåvirkning.

Kombinasjonen av de to gjør at kundene kan velge miljøbevisste leveranser og mest sannsynligvis også redusere kostnaden for hjemlevering for forhandleren.