Meny
Miljøvennlig pakkereise på 469 km

Publisert
22.November.2019

Miljøvennlig pakkereise på 469 km

Det grønne distribusjonsnettet er i stadig utvikling og nå kan du sende dine pakker bærekraftige over lengre avstander i Norge. Pakken fra kleskjeden Deguy i Bergen kunne leveres til butikken i Oslo med god miljøsamvittighet av sjåføren til Schenker. Hele pakkereisen med null utslipp.

De siste 2 årene har Schenker satset mye på å bygge opp en bærekraftig varedistribusjon for byer i Norge.

Ved etablering av Oslo City Hub, som skal sikre levering med 0 utslipp i Oslo, er det etablert en base som knytter seg til alle deler av landet. Med tilsvarende løsninger i andre norske byer er det i kombinasjonen med bruk av tog sikret en 100 % utslippsfri varelevering fra avsender til mottager. Nå foreligger det komplette løsninger for Oslo og Bergen.

Økt fokus på bærekraftig transport

Logistikkansvarlig i kleskjeden Deguy, May Britt Nilsen Heimark, sier at en slik løsning betyr mye for bedriftens totale miljøprofil.

– Det er et økende fokus på bærekraftige løsninger i alle produksjonsledd. Når råstoffene i våre klær er naturmateriale er det også viktig at varene får en bærekraftig reise ut til våre 7 butikker. Når vi har en transportør som kan frakte våre varer på en miljøvennlig måte blir det en del av vår miljøidentitet, og noe som styrker vår profil, forteller Heimark mens hun pakker inn varene som skal reise over fjellet til Oslo.

Sykkelsjåføren fra Schenker henter pakken og tar den med sammen med andre varer fra butikker i Bergen sentrum. Pakken blir lastet opp på godstog som går til Oslo samme kveld. Ved ankomst terminalen i Oslo, blir pakken sortert på miljøpaller som kjøres med en lastebil drevet av biogass ned til Oslo City Hub, for videre distribusjon med elektrisk varebil ut til mottager i Oslo. Oslo City Hub betjener nå hele Ring 3 med 8 elektriske varebiler og 3 elsykler (CargoBikes)

Markedskrav

Det er i stadig økende grad et krav fra kundene om en bærekraftig varelevering. Enten det er rene B2B leveranser eller privatpersoner som handler på nett og skal ta et valg om på hvilken måte varene skal leveres hjem. Vi ser at anbudsdokumentene i økende grad inneholder krav om nullutslipp. Dette er ikke nytt, men vi erfarer at dette er reelle krav som næringslivet nå legger stadig mere vekt på. Når forbrukerne har et økt fokus på miljø må vareeierne sikre at deres logistikkløsning også er bærekraftig.

Transportbransjen må ta et ansvar for å redusere utslipp av CO2 gjennom å ta i bruk tilgjengelig ny teknologi både på terminaler og i selve fremføringen. Schenker vil investere i et betydelig antall elektriske lastebiler for å sikre at alle norske byer får en miljøvennlig distribusjonsløsning.

Stille og synlig i bybildet

Den elektriske distribusjonen er nå en veldig synlig del av bybildet. De store lastebilene som går på diesel er byttet ut med mindre varebiler og varesykler. Det er ikke bare forurensing av luften som blir borte, men det er også betydelig mindre støy.

Tilgjengeligheten er også betydelig forbedret da disse mindre varebilene og syklene kommer lettere frem til kundene, og er i mindre grad i veien for annen trafikk.

Effekten er betydelig

Oslo City Hub ble åpnet i mai i år, og erfaringene så langt er i tråd med forventningene. Det oppnås en reduksjon på 180 tonn CO2 pr. år i selve distribusjonen i Oslo. Dette tilsvarer 200 trær.