Meny
Miljøvennlig transport av gods også når banen er stengt Foto: Bane NOR

Publisert
10.July.2019

Miljøvennlig transport av gods også når banen er stengt

Bane NOR har sammen med lokalt næringsliv, godsselskapene og Trafikverket funnet et alternativ for godstransport på Østfoldbanen i de seks ukene Østfoldbanens Vestre linje er stengt for vedlikehold i sommer.

– Vi satte oss ned med aktørene allerede tidlig i år for å prøve å finne en løsning som ikke innebærer at selskapene som er avhengige av å få levert og sendt varer i løpet av sommeren må frakte disse med trailere på veien. Gjennom regelmessige møter med de ulike aktørene fant vi en løsning for sommeren i år, noe vi er meget glade for, sier godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm.

Næringslivet er fornøyd

Løsningen innebærer at godset blir fraktet til og fra Østfold via Sverige og deretter via Grensebanen over Charlottenberg og inn i Norge igjen. Dette er en løsning som både Bane NOR og aktørene i det lokale næringslivet i Østfold er fornøyde med. En av bedriftene som ville ha blitt rammet av sommerstengingen hvis dette alternativet ikke hadde kommet opp er Borregaard i Sarpsborg.

– Vi er svært fornøyde med at det er etablert et alternativ via jernbane i unntakssituasjonen som oppstår i forbindelse med en sommerstengt Vestre linje. En slik løsning sikrer vår tømmerforsyning og gir fleksibilitet når det gjelder transportløsninger, sier kommunikasjonssjef i Borregaard, Tone Horvei Bredal.

Også Norske Skog er meget fornøyd med at de i år kan frakte tømmeret på bane til tross for at Østfoldbanen er sommerstengt.

– Vi er svært tilfredse med at det konstruktive samarbeidet mellom Bane NOR og oss gjør at vi i sommer får fraktet tømmer på bane, selv om det innebærer lengre reisevei via Sverige. Til tross for lengre fraktrute reduseres kostnadene vi ville ha fått med lagring og frakt av tømmer gjennom sommeren og det bidrar til at vi slipper å frakte tømmeret på vei, sier Carsten Dybevig, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norske Skog.

Permanent løsning?

Bane NORs godsdirektør utelukker ikke at dette kan bli en løsning for årene fremover, men sier at man også ser på andre muligheter.

– Vi blir nødt til å finne løsninger også for senere år, for vi vet at Vestre linje kommer til å være stengt for vedlikehold og utbygging på sommerstid, også i årene som kommer. Når denne sommeren er over og vi har fått evaluert hvordan dette har fungert vil vi også se nærmere på hva vi kan gjøre i årene fremover.

Et av ønskene som har kommet fra aktørene er å åpne Østre linje for å kjøre godstrafikk i de periodene Vestre linje er stengt.

– For oss i treforedlingsindustrien er det likevel viktig at Bane NOR så snart som mulig åpner Østre linje som en avlastingsbane. Vi er forberedt på mange somre hvor Østfoldbanen skal stenges og vi mener Østre linje er det beste alternativet for oss. Da sikrer vi oss at ekstrakostnadene som følge av Bane NORs vedlikeholdsarbeid blir minimale og at vi kan få frem produktene våre til planlagt tid, påpeker Carsten Dybevig.

Også Borregaard slutter opp om dette.

– Vi ønsker selvfølgelig å minimere våre kostnader og ikke minst oppnå fleksibilitet i transportløsningene og Østre linje bidrar til dette. Da slipper vi merkostnader i forbindelse med sommerstengingene og vi ønsker oss dette som en permanent løsning i somrene fremover, sier Horvei Bredal.

Godsdirektør i Bane NOR bekrefter at Østre linje er et av alternativene han ønsker å se på.

– Foreløpig er Østre linje et litt lengre lerret å bleke. Per dags dato er det ikke mange lokomotiver som har ERTMS-utstyr montert, noe som kreves for å få kjøre strekningen i det hele tatt. I tillegg må det gjøres en rekke tiltak på banen for at gods skal kunne kjøres der og tiltakene krever politiske beslutninger. Mye av dette er ting som tar tid, og det er derfor gledelig at vi har fått opp et annet alternativ i år. Gjennom samtaler med næringen i Østfold ble det tydelig for oss at en situasjon hvor godset ikke kunne fraktes på bane ville være svært utfordrende for næringen, både i form av kostnader, men også rent logistisk, derfor er vi glade for at vi fikk dette i havn, sier Stenstrøm.