Meny
Millioner uteblir fra utenlandske AutoPass-avtaler

Publisert
19.July.2017

Millioner uteblir fra utenlandske AutoPass-avtaler

I 2015 ble ordningen med obligatorisk bombrikke ved alle tunge kjøretøy i Norge innført. I ettertid har det hersket stor uenighet om hvor mange som faktisk følger reglene. I 2017 iverksatte derfor NLF sin egen uavhengige gransking av AutoPass-avtalen og betalingsviljen ved utenlandske transportører i Norge. Funnene er oppsiktsvekkende.

  • Alle tunge kjøretøy i Norge skal ha AutoPass-avtale
  • Hver fjerde utenlandske lastebil utløser ikke lyssignal i bomanlegg
  • Vegdirektoratet oppgir forskjellige tall til NLF og Samferdselsdepartementet

Den 11. april 2016 publiserte Samferdselsdepartementet en pressemelding hvor det fremgikk at 97% av utenlandske tunge kjøretøy med AutoPass-avtale gjorde opp for seg og at innførsel av obligatorisk bombrikke ved tunge kjøretøy i Norge var en uforbeholden suksess.

Oppgir forskjellige tall

Vi stusset veldig over dette da det ikke stemte overens med tidligere funn, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Tvilen rundt tallene ble styrket av medlemmer som stadig observerte utenlandske lastebiler som krysset bompasseringer uten å utløse lyssignal i anlegget, noe som indikerer at kjøretøyet ikke har gyldig AutoPass-avtale.

– Vi bestemte oss derfor for å iverksette vår egen uavhengige gransking av forholdene.

De siste dataene knyttet til betalingsandel ved utenlandske tunge kjøretøy med AutoPass-avtale er fra 2015. Men her råder det stor forvirring rundt hva som faktisk er riktig: Mens Samferdselsdepartementet oppgir 97%, har Vegdirektoratet oppgitt både 99,4% og 86% – førstnevnte til NLF på oppfordring, sistnevnte i en intern rapport til Samferdselsdepartementet.

– Ut fra dette grunnlaget må vi stille spørsmål ved om Vegdirektoratet i det hele tatt har oversikt over hvor mange som faktisk betaler for seg, sier Mo.

Filmet 298 bompasseringer

For å gi en mer tydelig indikasjon på antallet utenlandske tunge kjøretøy som kjører uten gyldig AutoPass-avtale, ble det derfor iverksatt et omfattende dokumenteringsprosjekt hvor NLF dro ut til bomanleggene og filmet passeringer for å se om det utløses lyssignal eller ikke.

– Med forbehold om ytre faktorer som forstyrrelser i frontrute, feil ved lysanlegg og annen teknisk svikt, kan funnene fra denne dokumentasjonen si noe om hvor mange utenlandske kjøretøy som bryter norsk lov om å ha gyldig AutoPass-avtale.

Det ble registrert totalt 298 passeringer med utenlandske vogntog ved fire forskjellige bomanlegg på Østlandet. Passeringene ble filmet med video; ett kamera registrerte lyssignal, ett kamera registrerte lastebilens opphav. I tillegg ble det tatt stillbilder av hvert enkelt kjøretøy for fotoanalyse av bombrikke i vindu.

Her er funnene:

24,5% av samtlige utenlandske vogntog utløser ikke lyssignal i anleggene. Andelen passeringer uten lyssignal var høyest blant østeuropeiske kjøretøy (27,8%). Disse sto for 74,8% av det totale antallet bompasseringer, og 84,9% av alle passeringer uten lyssignal.

Funnene indikerer at mer enn hver fjerde østeuropeiske lastebil kan kjøre uten gyldig bombrikke. De fleste vogntogene som passerte bompasseringspunktet uten lyssignal hadde godt synlig bombrikke i frontruten. Ved fotografisk kontroll ble det i mange tilfeller bekreftet at dette er norske AutoPass-brikker, og ikke brikker koblet til utenlandske bomavtaler.

Krever bedre betalingsløsning

På bakgrunn av funnene har NLF sendt brev til vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi ønsker å få svar på hvorfor hver fjerde utenlandske lastebil ikke utløser lyssignal. Samtidig ønsker vi å vite hvorfor det oppgis forskjellige tall til NLF og Samferdselsdepartementet.

Mo har også et klart krav til myndighetene:

– Dette prosjektet har avdekket enda flere hull i systemet som utnyttes av utenlandske aktører. Det skaper stor skjevhet i konkurranseforholdene, samtidig som det forsvinner enorme summer fra statskassen i tapte bompenger. Hvis hver fjerde utenlandske lastebil kjører uten gyldig bombrikke, snakker vi potensielt om over hundre millioner kroner hvert år. Vi krever at AutoPass knyttes opp mot en kortløsning for å gjøre betalingen sikrere og mer forutsigbar. Det er i alle fall helt åpenbart at dagens løsning ikke er god nok.