Meny
Møtte politikere med krisebudskap om drivstoffpriser og mangel på arbeidskraft Foto: Norges Lastebileier-Forbund

Publisert
15.March.2022

Møtte politikere med krisebudskap om drivstoffpriser og mangel på arbeidskraft

Norges Lastebileier-Forbund Region 3 – Buskerud, Vestfold og Telemark har i helgen avholdt sin årskonferanse. Blant annet besøkte flere sentrale politikere konferansen, og ble konfrontert av de 160 deltakerne fra næringen med alvoret i situasjonen mange transportbedrifter står oppe i som følge av den skyhøye drivstoffprisen. Situasjonen er akutt for mange som er låst til kontrakter som er basert på et helt annet prisbilde enn det som har oppstått. For mange deler av næringslivet er det også kritisk at kostnadsøkningene på mange viktige områder forplanter seg ut til de fleste deler av samfunnet og påvirker kjøpekraft og betalingsevne.

Flere transportbedriftseiere signaliserte akutt krise, og at det er nødvendig med omgående politisk handling for å unngå at bedrifter bukker under og arbeidsplasser forsvinner. Næringens krav er avgiftslettelser som bringer drivstoffkostnadene betydelig ned. Politiske myndigheter kan ikke sitte rolig å se på at transportbedrifter begynne å bukke under samtidig som avgiftsinntektene til staten skyter i været. Det grenser til umoral å ikke la oss beholde mer til vår egen overlevelse slik situasjonen er nå.

Per Olaf Lundteigen som representerer Senterpartiet og regjeringskoalisjonen som nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite fikk mange alvorsmeldinger med seg tilbake om konsekvensene for norsk nærings- og arbeidsliv. Parlamentarisk nestleder i Høyre, Trond Helleland, som også er nestleder transportkomiteen uttrykte forståelse for nødvendigheten av å få raske lettelser i avgiftsbyrden på plass. Hans komitekollega Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet kunne vise til at de allerede har fremmet forslag til Stortinget som er i tråd med næringens krav.

Det er en svært vanskelig situasjon mange norske transportbedrifter står oppe i. På den ene siden skal de forsøke å overleve på kort sikt med en drivstoffkrise som ingen hadde forutsett. Hvis de kommer seg gjennom vil mange i neste omgang møte den alvorlige utfordringen som ligger i at det er stor mangel på arbeidskraft. Lastebilsjåfører er i ferd med å bli mangelvare over store deler av verden. Mange norske bedrifter har mistet utenlandsk arbeidskraft de har vært avhengige av og her hjemme velger for få unge sjåføryrket og veiene inn i yrket er for få.

– Det gjør det på ingen måte enklere å få fokus på de positive sidene med sjåføryrket slik at flere unge velger denne utdanningsretningen, samtidig som en akutt drivstoffpriskrise truer eksistensen til mange aktører i næringen på kort sikt. Krisen gir på denne måten en negativ psykologisk effekt. Vi frykter det vil kunne bli enda vanskeligere å få ungdom til å satse på sjåføryrket hvis det skal komme et ras av konkurser istedenfor at vi skal kunne utvikle effektive og solide norske transportbedrifter for å møte det store behovet som vil være i årene fremover for å få fraktet varer vi er avhengige av hverdagen.