Meny
Mye juks med EU-kontroller Einar Eskilt, Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Publisert
31.January.2022

Mye juks med EU-kontroller

Statens vegvesen har de siste månedene avdekket mange fiktive og uriktige EU-kontroller. Resultatet kan være livsfarlige biler på veien.

Høsten 2021 avdekket vi over 80 fiktive kontroller i Innlandet og vi avslutter nå en større sak i Telemark der over 100 kontroller viser seg å være fiktive, sier Einar Eskilt i Statens vegvesen.

Han er bekymret for at det er betydelige mørketall.

– EU-kontrollen er et viktig bidrag til å avdekke trafikkfarlige biler. Verksteder som utfører EU-kontroll har et stort ansvar i å luke ut disse bilene. Statens vegvesen ser svært alvorlig på at enkelte virksomheter og kontrollører jukser med EU-kontrollene, sier Eskilt.

Kunden har også et ansvar

Jukset kan være at bilen er meldt inn som godkjent helt uten at den har blitt kontrollert, eller at åpenbare feil og mangler ikke har blitt registrert. I flere tilfeller viser det seg at kundene har betalt direkte til kontrolløren, enten kontant eller via Vipps.

– Det bør blinke i alle varsellamper hvis man betaler EU-kontrollen direkte til kontrolløren og ikke til verkstedet. Vi har grunn til å tro at kundene i mange tilfeller også er delaktige i jukset, ved at de har en bil de vet ikke kommer gjennom kontrollen uten dyre reparasjoner, sier Eskilt.

Typiske feil som avdekkes er feil med bremser, dekk og felg, farlig rust i bilens bærende konstruksjon eller skader som påvirker sikten.

– Det er dessverre mange biler på veien som aldri burde vært der i den tilstanden de er i, sier Eskilt.

Grove brudd politianmeldes

Både verkstedet selv og de ansatte som gjennomfører EU-kontrollene skal være godkjent av Statens vegvesen.

– Vi har tilsyn med at bransjen følger de lover og forskrifter som gjelder for EU-kontroll. Der vi avdekker uregelmessigheter eller brudd, kan vi inndra godkjenningen for en kortere eller lengre periode. I særlig grove tilfeller blir det meldt til politiet, sier Eskilt.

Noen få ødelegger for de mange

– Vi må likevel huske at det er de råtne eplene som ødelegger for resten av bransjen som gjør jobben samvittighetsfullt. Vi er derfor svært interessert i tips om virksomheter der det er mistanke om ulovligheter, sier Eskilt.

EU-kontrollen er ikke en tilstandsrapport

EU-kontrollen gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand. På EU-kontrollen er det en detaljert sjekkliste kontrollørene skal følge, og målet er verifisere bilens identitet, avdekke trafikkfarlige feil og alvorlige høye utslipp eller lekkasjer.

– EU-kontrollen er ikke en generell tilstandsrapport, og sier derfor ikke noe om bilens driftssikkerhet eller behov for reparasjoner i nær fremtid. Derfor er derfor alltid lurt å sjekke bilens tilstand ved hjelp av fagkyndige før et kjøp, sier Eskilt.