Meny
Nå blir det enkelt å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy Foto: Enova

Publisert
11.January.2022

Nå blir det enkelt å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy

– Vi tror det vil være gunstig for hele verdikjeden for biogass at vi får opp volumet på antall kjøretøy. Slik vil vi forbedre lønnsomheten i hele verdikjeden samtidig som vi reduserer klimagassutslippene, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Enova kopierer nå suksessoppskriften for elvarebilordningen og overfører den til biogasskjøretøy. At oppskriften fungerer er det liten tvil om:

– I 2021 har vi støttet 4 103 prosjekter gjennom den såkalte elvarebilordningen og markedsandelen for elektriske varebiler har økt fra 8,2 prosent i 2020 til 17 prosent i 2021. Mye av suksessen bak elvarebilordningen skyldes en lettbeint og automatisk saksbehandling som sørger for et umiddelbart svar på søknaden om støtte. Nå håper vi å se et tilsvarende raskt markedsopptak for biogasskjøretøy også, sier Leistad.

Slik gjør du det: Søknaden sendes inn av bilforhandler på vegne av deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre er å bekrefte søknaden på mobilen. Så snart bilen registreres i Kjøretøysregistret og du får utlevert bilen, skal du sende inn kontonummer og deretter blir støtten utbetalt.

Innovativ produksjonsteknologi løftes frem

Enova gjør flere endringer for biogass.

Når det gjelder produksjon av biogass, kommer Enova fra nå av i større grad til å prioritere prosjekter med innovativ teknologi som reduserer kostnader og ressursbruk. Samtidig vil søknadene konkurrere innenfor søknadsfrister.

– Vi ønsker at aktørene skal være bli enda mer ambisiøse på teknologiutvikling og sikre bedre utnyttelse av bioråstoffet, sier Leistad.

Samtidig overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre. Siste frist for å søke støtte til fyllestasjoner, som er utløsende for kjøp av kjøretøy, er 15. februar 2022.

– Enova støtter de som går foran og utvikler ny teknologi, som vi alle trenger for å nå klimamålene. For fyllestasjoner er teknologien nå etablert og godt kjent, slik at videre utrulling av fylleinfrastruktur vil følge av markedsopptaket av kjøretøy. Vi har fått på plass en første infrastruktur spredt utover landet som har potensiale til å vokse videre i takt med utbredelsen av kjøretøy. Denne utbyggingen, i kombinasjon med videre vekst i antall kjøretøy, danner et markedsgrunnlag for kommersiell utbygging også i andre deler av landet, sier Leistad.

Fakta:
  • Enova har siden 2009 bidratt til økt biogassproduksjon og etablering av et biogassmarked innen transportsektoren.
  • Støtten til produksjonsanleggene siden oppstarten av satsningen i 2009, både gjennom ordinært biogassprogram og teknologiprogrammer, er 691 MNOK. Til sammen har Enova utløst en produksjonskapasitet for biogass tilsvarende forbruket på ca. 2.500 lastebiler.
  • Totalt har staten gjennom Enova og Transnova støttet 13 fyllestasjoner for biogass hittil. Prosjektene har ført til kompetanseheving samt en endring i aktørbildet fra offentlig eide selskaper til en større grad av private aktører.
  • I perioden 2018-2021 har Enova støttet 388 biogasskjøretøy med til sammen 51 MNOK.