Meny
Nå er det håp om under 100 trafikkdrepte i år

Publisert
31.July.2017

Nå er det håp om under 100 trafikkdrepte i år

Ulykkestallene på norske veier så langt i år viser en gledelig nedgang. Vegvesenet håper på under 100 trafikkdrepte i løpet av året, det laveste antall trafikkdrepte på 70 år.

Så langt i sommer har 20 personer omkommet på norske veier, som er en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder snart er unnagjort.

Så langt i juli har åtte mistet livet på norske veier, som er en markant nedgang fra hele 22 i 2016.

I sommermånedene juni og juli har 20 mistet livet, som er 17 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

– Selv om dette handler om langt mer enn tall og statistikk er vi glade for utviklingen. Trenden er klar; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier. Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Mot under 100

Fortsetter utviklingen gjennom hele 2017 viser Statens vegvesens prognose at det kan bli under 100 drepte i år.

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes.

57 så langt i år

Det er ikke bare i sommer dødsulykkene går ned. Så langt i 2017 har 57 mistet livet, noe som er en nedgang på 27 sammenliknet med de sju første månedene i 2016.

Hordaland (6), Rogaland (6) og Oppland (5) er hardest rammet, mens Finnmark og Aust-Agder har ikke hatt en eneste dødsulykke så langt i år.

Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 57 som omkom i årets sju første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. 34 var over 50 år, mens 23 var under. De fleste var i alderen 51 til 60 år.

Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesstatistikken.

Alle må bidra

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt.

– Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annetr sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

Best i Europa

I 2017 ble Norge for andre år på rad blitt utpekt til å være Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken og lavest ulykkesrisiko.

– Vi er ikke i mål. Vi har satt oss tydelige mål. Skal vi nå disse kan vi ikke hvile på laurbærene. Dey holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig må vi tilegne oss og bruke ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Vegvesenets sommerønsker til trafikantene

Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensa. Litt fortere er mye farligere
Del veien – og ta hensyn til alle som bruker veien
Husk bilbelte!
Pakk bilen riktig! Ingen løse gjenstander og tunge ting nederst
Planlegg reisen godt
Hold deg edru
Sjekk bilen og sørg for at den er i god teknisk stand

Fakta om ulykkestallene så langt i 2017

Trafikkdrepte i juni og juli

2017 2016 2015 2014 2013
Juni 12 15 9 18 16
Juli 8* 22 15 18 17
Sum 20* 37 24 36 33

* = Foreløpig tall pr. 31/7

Trafikkdrepte i 2017 og 2016

2017 2016
Januar 6 13
Februar 6 10
Mars 7 8
April 7 9
Mai 11 7
Juni 12 15
Juli 8* 22
Sum 57* 84

* = Foreløpig tall pr. 31/7

Trafikkdrepte fordelt på kjønn

Menn 41
Kvinner 16

Foreløpig tall pr. 31/7

Ulykkestyper

Møteulykker 21
Utforkjøringsulykker 18
Fotgjengerulykker 6
Andre uhell 6
Kryssende trafikk 4
Påkjøring bakfra 2

Foreløpig tall pr. 31/7

Trafikkdrepte i fylker

Hordaland 6
Rogaland 6
Oppland 5
Troms 4
Sør-Trøndelag 4
Sogn og Fjordane 4
Østfold 4
Buskerud 4
Hedmark 3
Nordland 3
Møre og Romsdal 3
Nord-Trøndelag 2
Vest-Agder 2
Vestfold 3
Akershus 2
Telemark 1
Oslo 1
Finnmark 0
Aust-Agder 0

Foreløpig tall pr. 31/7

Trafikkdrepte, alder

0-10 1
11-20 4
21-30 7
31-40 8
41-50 3
51-60 14
61-70 6
71-80 9
81-90 5

Foreløpig tall pr. 31/7