Meny
Nå kan det gis overtredelsesgebyr til transportforetak som bryter reglene om godstransportkabotasje Kontroll av tungbil på Svinesund i 2019. Foto: Henrik Jonassen/ Samferdselsdepartementet

Publisert
12.February.2024

Nå kan det gis overtredelsesgebyr til transportforetak som bryter reglene om godstransportkabotasje

– Med disse endringene får politiet og Statens vegvesen et nytt virkemiddel for å kontrollere og reagere på brudd på yrkestransportregelverket. Dette sender et tydelig signal om at vi ikke vil ha brudd på blant annet kabotasjereglene i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra og med 1. mars kan kontrollmyndighetene gi gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket. Frem til nå har brudd på konkrete regler om blant annet godstransportkabotasje blitt håndhevet ved at kontrollørene har anmeldt forholdet til politiet

Etter 1. mars kan Statens vegvesen ilegge overtredelsesgebyr på stedet, noe som gjør at kontrollarbeidet blir mer effektivt.

Det innføres overtredelsesgebyr for brudd på en rekke konkrete angitte regler om godstransportkabotasje, i tillegg til at det videreføres gebyr for manglende medbringelse av førerattest og løyve under transporten. I de tilfellene der transportforetaket ikke har løyvedokument eller førerattest, kan det gis overtredelsesgebyr på kr 60 000.

– Det skal ikke lønne seg å brytereglene. Både regjeringen og Stortinget vil at det skal brukes mer overtredelsesgebyr når yrkestransportregelverket brytes. Dette er for å sikre at flere følger reglene, i tillegg til at det er en effektiv reaksjon når regelverket brytes, sier Nygård.

Selv om det nå åpnes for at politiet og Statens vegvesen kan bruke mer overtredelsesgebyr, erstatter ikke det anmeldelse, etterforskning og eventuell bot for de mest alvorlige bruddene. De mest graverende tilfellene eller gjentagende brudd, skal fortsatt anmeldes.

Disse bruddene på regler om godstransportkabotasje gir gebyr:

  • der det ikke kan dokumenteres innkommende internasjonal transport.
  • der kabotasje er utført mer enn sju dager etter at siste internasjonale tur ble avsluttet.
  • der det er utført mer enn tre kabotasjeturer med grunnlag i fellesskapstillatelsen etter den grensekryssende transporten.
  • der det er kjørt mer enn én transittkabotasje.
  • der det er utført transittkabotasje mer enn tre dager etter ankomst til Norge uten last.
  • der fraktbrev er mangelfullt utfylt eller har mangelfullt utfylt dokumentasjon.
  • der fraktbrev/dokumentasjon for nasjonal transport ikke følger med i kjøretøyet.
  • der kabotasje er påbegynt før lossing av internasjonal transport.
Om kabotasje:

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Dette er tillatt innenfor EØS-området på visse vilkår. Kabotasjekjøring i strid med disse vilkårene er ulovlig.

For mer informasjon, se Forskrift om gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket – Lovdata Pro