Meny
Nå kommer det kortreiste drivstoffet for fullt

Publisert
29.August.2018

Nå kommer det kortreiste drivstoffet for fullt

AGA har satt gravemaskinen i gang for bygging av den første fyllestasjonen for flytende- og komprimert biogass i Norge. Biogass-stasjonen på Furuset skal levere det mest bærekraftige flytende drivstoffet som er å oppdrive.

Stasjonen åpnes i begynnelsen av desember 2018 og skal i hovedsak betjene tungtransporten i Oslo. Målet er å ha nok fyllestasjoner i Norge til at man kan kjøre klima- og miljøvennlig til alle de store byene i Norge.

I dag ruller det om lag 700 biogasskjøretøy på Østlandet, forteller Lars Tveitan Østvold, Sales Manager Clean Energy i AGA.

De blir bare flere, derfor er det også viktig med en god infrastruktur. AGA har bygget fyllestasjoner for biogass siden 2009, og vi har bygget 19 fyllestasjoner med biogass til nå, men potensialet er mye større. Enova gir investeringsstøtte til transportbedrifter som vil kjøpe biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner, som er blant tiltak som vil drive utviklingen fremover. Stasjonen på Leirdal blir det 20. forsyningsanlegget i Norge, og del av et planlagt nettverk langs hovedfartsårene.

Bærekraftig

Stasjonen på Leirdal vil ha drivstoff som utelukkende kommer fra norsk, biologisk avfall. AGA legger stor vekt på at det er bærekraftig biogass, og Lars Tveitan Østvold understreker at deres biogass kun kommer fra avfall.

– Biogassen er produsert nær der det brukes og det kommer fra husdyrgjødsel, fiskeavfall, organisk avfall fra skog, matavfall, slam og kloakk, og er i så måte kortreist. Biogjødsel fra biogassproduksjon, som gir næringsstoffer og mineraler tilbake til bøndene, er en bærekraftig bonus, sammen med biogass til transport. Dette er sirkulærøkonomi i praksis, sier han.

Den nye flytende biogassen gir like god kjørelengde som diesel, og er klimanøytral.

– De store lastebilprodusentene Volvo, Iveco, og Scania bygger nå lastebiler og trekkvogner med tanker for flytende biogass, sier Østvold.

– Vi har hatt et par samlinger for transportører hvor vi har presentert AGA sin satsing på utbygging av ny infrastruktur for flytende biogass, og tilbakemeldingene var, og er, meget positive.Transportørene er villige til å øke bilflåten sin betraktelig over til biogass kjøretøy dersom det blir rabatt i bomringer og infrastrukturen kommer.

– Vi har som ambisjon at 20 % av all tungtransport i Norge går på biogass innen 2030, men vi kan ikke gjøre dette alene, så her må myndighetene på banen, oppfordrer Østvold.