Meny
Nå kommer hydrogen-ferjer

Publisert
14.July.2017

Nå kommer hydrogen-ferjer

Statens vegvesen utfordrer nå rederier og teknologimiljøer til å lage en delvis hydrogen-dreven ferje. Torsdag ble en egen utviklingskontrakt lyst ut.

– Denne utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Den internasjonale oppmerksomheten er stor.

Verdens første

Det var tilsvarende utviklingskontrakt som muliggjorde verdens første rene batteriferje i drift i et ordinært samband, mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden fra februar 2015. Elferja «Ampere» ble satt i drift bare fire år etter at utviklingsarbeidet startet.

I dag finnes det ikke sammenlignbare hydrogen-drevne fartøy i drift. Ambisjonen er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre.

– Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen, noe som blir kjernen i teknologiutviklingen, framholder vegdirektøren.

Utviklingsferjen skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Nullutslippsløsninger

Hydrogendrevne ferjer er tenkt å gi mulighet for nullutslippsløsninger for ferjedrift over lengre strekninger enn batteriferjene har rekkevidde for.

– Hvis vi lykkes med hydrogendrevne ferjer, vil det også ha overføringsverdi til andre deler av sjøfarten som trenger lengre rekkevidde enn elektrisk drift alene kan gi, for eksempel hurtigbåter og annen kystnær transport, sier Gustavsen.

Det er et krav i denne utlysningen at den hydrogendrevne ferjen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes selv om det oppstår problem med hydrogendriften.

– Ved bruk av hydrogen blir utslippet bare vann (H2O), vi unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutsleppsteknologi, sier vegdirektøren.

Flere «grønne ferjer»

I tillegg til nullutslippsferje-kontrakten gikk Statens vegvesen torsdag også ut med rammene for ferjesambandene Molde – Vestnes i Møre og Romsdal og Mannheller – Fodnes/Hella – Vangsnes – Dragsvik i Sogn og Fjordane.

Over Romsdalsfjorden skal det være fire ferjer med krav om to helelektriske og to som skal kunne ta ladning på hver tur og med biodrivstoff eller LNG som alternativ til elektrisitet. Kravene vil redusere CO2-utslippene med 17.000 tonn/år i forhold til dagens løsning.

På strekningene Mannheller – Fodnes og Hella – Vangnes – Dragsvik skal det bli fem ferjer som vil ta mesteparten av energien fra strømnettet og med biodrivstoff som alternativ. Her vil spares i underkanten av 9.000 tonn/år med CO2-utslipp.

Norge leder an

De 11 ferjene i torsdagens utlysningsrunde vil resultere i fire nullutslippsferjer og sju lavutslippsferjer. Disse vil til sammen redusere CO2-utslippene med 30.000 tonn/år i forhold til dagens løsninger. Dette tilsvarer de årlige utslippene til om lag 15.000 biler.

– Vi er nå i full gang med det grønne skiftet på ferjene. Norge leder an i verdenssammenheng. Med dette settes det mer trøkk på arbeidet. Resten av ferje-verden følger nøye med. I løpet av få år vil et stort antall ferjer bli null- eller lavutslippsferjer. Disse 11 er en viktig del av dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.